נגישות והעצמת אנשים עם מוגבלויות

 

 

אנו מאמינים כי החברה הישראלית בכללותה יוצאת נשכרת ממיצוי הפוטנציאל האישי של אנשים עם מוגבלות ולכן רואים בשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה יעד ראשון במעלה בחשיבותו. 158,000 אנשים עם מוגבלויות, קיבלו סיוע מעמותות וארגונים חברתיים כתוצאה ישירה מתרומת בנק
הפועלים. מתוך תפיסה זו אנו מקדמים הטמעת תוכניות נגישות בעסקים ומשקיעים במגוון רחב של עמותות וארגונים חברתיים כגון "נגישות ישראל", ״בית איזי שפירא״, ו״עמותת אתגרים", הפועלים למען אנשים עם מוגבלות.

 

גיוון תעסוקתי ונגישות

 

הבנק  מעודד גיוס ושילוב של עובדים מאוכלוסיות הנמצאות בתת-ייצוג בשוק העבודה. לצורך כך מתקיימים שיתופי פעולה עם עמותות המתמחות בהעצמה ובשילוב אוכלוסיות בתת ייצוג בשוק העבודה, ומתבצעות ההתאמות הנדרשות בתהליכי הגיוס והקליטה. כמו כן מתקיימות פעילויות להטמעת תפיסת הגיוון בתרבות הניהולית, כחלק מתפיסת המנהיגות.
בנוסף מעסיק הבנק מאות עובדים בעלי מוגבלות ומנהל קשר שוטף עם מגוון משרדי ממשלה ועם גופי השמה רבים המתמחים בהשמת עובדים עם מוגבלות. כאשר נקלט עובד חדש עם מוגבלות פיזית, או במקרה שחל שינוי במצבו הבריאותי של עובד בנק, מתבצעות ההתאמות הנחוצות על מנת לספק סביבת עבודה מתאימה.
 

WPS2, render time:1718 mSec