פועלים בקהילה

מעורבות חברתית ותרומה לקהילה

פועלים בקהילהכחלק מהחזון, מהאסטרטגיה ומהערכים של קבוצת בנק הפועלים, הבנק רואה עצמו מחויב למעורבות פעילה ומובילה בחברה ובקהילה, לצד המנהיגות העסקית והיוזמה בתחום הכלכלי. על-פי תפישה זו, גוף הפועל בתוך הקהילה ושואב ממנה את עובדיו ואת לקוחותיו, מצופה ממנו להוביל ולתרום לקידום ולשיפור התנאים של בני הקהילה ובמיוחד של החלשים שבהם. ברוחה של פילוסופיה עסקית זו, הבנק מקיים פעילות קהילתית מגוונת ורחבת-היקף, המוצאת ביטוי במעורבות חברתית, בתרומות כספיות ובפעילות התנדבותית ענפה, שבה משתתפים חברי ההנהלה והעובדים גם יחד. פעילות זו היא יסוד חשוב בגאוות היחידה של העובדים.


 

תרומת הבנקים לקהילה (מיליוני ש"ח)

בנק  2013 2012 2011  2010 2009 שיעור תרומות מסך המערכת
 פועלים 46.0 48.0 47.0 44.0 39.6 50.5%
לאומי  25.6 32.6 32.4 30.4 26.5 34%
 דיסקונט 5.96 6.35 6.4 7.3 7.3 7%
 מזרחי טפחות 7.9 6.1 3.6 3.9 3.2 6.5%
הבינלאומי 3.6 2.0 3.0 3.0 3.0 2%
 סה"כ 89.06 95 92.4 88.6 79.6 100%

פעילויות הבנק למען הקהילה מרוכזות במסגרת "פועלים בקהילה".
בנק הפועלים מממש את מעורבותו הקהילתית באמצעות פרויקטים ארציים, לרבות בפריפריה הגיאוגרפית, הכלכלית והחברתית, תוך הסתייעות בגורמי מפתח, המומחים בזיהוי צורכי הקהילה.


פרויקטים אלה שואפים ליישם את החשיבה העומדת בבסיס העקרונות של פיתוח חברתי קהילתי. ההבחנה בין סיוע לבין פיתוח חברתי קהילתי היא חשובה, שכן פיתוח כזה מבוסס על העקרונות הבאים:

  • התמקדות בנושא ליבה הקרוב לאופי הבנק ומהותי לחברה הישראלית;
  • אין מדובר בעשייה זמנית, אלא בפרויקט לטווח רחוק;
  • מהלך הפרויקט נמדד על פי האפקטיביות של השגת מטרותיו. לקחים מופקים לאורכו של הפרויקט ומיושמים במהלכו;
  • אין מדובר בפרויקט עצמאי אלא בשותפות אסטרטגית עם גורמים נוספים בקהילה, לרבות שותפים מקצועיים. הבנק מקיים שותפויות אסטרטגיות עם גורמים קהילתיים מובילים שונים. ביניהם ניתן למנות את: שת"פ רשת אורט והטכניון, מוזיאונים ורשות הגנים הלאומיים, החברה למתנ"סים, להקת בת-שבע והתזמורת הפילהרמונית, הוועד למלחמה באיידס וצה"ל. כמו כן משתף הבנק פעולה עם עמותות רבות במסגרת פרויקטים ייחודיים לתחומיהן. הבולטות שבהן הן: חיים, אתגרים, פעמונים, לשובע, לתת, בית איזי שפירא, על"ם, בטרם, המועצה לישראל יפה ובעצמי.

 

 

WPS1, render time:478 mSec