חברי דירקטוריון הבנק

עודד ערן


 • יו"ר הדירקטוריון של הבנק מיום 1 בינואר 2017.
 • יו"ר ועדות הדירקטוריון: אשראי, ממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
 • חבר בוועדת ניהול ובקרת סיכונים, ועדה לטכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית ובוועדת אסטרטגיה ופיתוח עיסקי.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 18 בפברואר 2016.
 • בעל תואר שני במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר שני בספרות - אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר ראשון במשפטים - אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר ראשון במדעי הרוח - האוניברסיטה הפתוחה.
 • דירקטור ובעל שליטה בחברות: חברת עו"ד עודד ערן ומינורטיל בע"מ. וחבר הועד המנהל של אוניברסיטת תל-אביב.
  יו"ר הועד המנהל של עמותת פועלים בקהילה (ע"ר).
  שימש יועץ מיוחד למשרד עורכי הדין גולדפרב, זליגמן ושות' ומרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטור באדם ומלואו – הארגון הישראלי למניעת אפליה על רקע משקל וכחבר הועד המנהל של עמותת מגדלור לקידום והפצת תרבות בת זמננו, אך כיום שוב אינו מכהן בהם.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
דליה לב


 • יו"ר ועדת תגמול של הדירקטוריון
 • חברה בועדות הדירקטוריון: ועדת אשראי, ועדת ביקורת, ועדה לאסטרטגיה ופיתוח עיסקי, ועדה לטכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית.
 • מכהנת כדירקטורית חיצונית (דח"צ) (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), והינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטורית אינה עובדת של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהנת כדירקטורית בבנק מיום 12 באפריל 2018.
 • רואת חשבון מוסמכת - האוניברסיטה העברית.
  LLM (מוסמך במשפטים) – אוניברסיטת בר אילן.
  Advanced Management Program – Harvard Business School.
  מגשרת מוסמכת – לשכת עורכי הדין.
 • משמשת כיו"ר ומנכ"ל בלגל בע"מ (חברה בבעלות מלאה).
 • כיהנה בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטורית בחברות: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, שטראוס גרופ בע"מ, פז חברת הנפט בע"מ, אך כיום איננה מכהנת בהן.
 • הדירקטורית הינה "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
משה קורן


 • יו"ר ועדות הדירקטוריון: הועדה לניהול ובקרת סיכונים.
 • חבר בועדות הדירקטוריון: אשראי, ביקורת, תגמול.
 • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 3 באוגוסט 1992.
 • בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה – האוניברסיטה העברית.
  בוגר קורסים בנושא ניתוח דו"חות כספיים.
  יועץ בנקאי ופיננסי.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
ראובן קרופיק


 • יו"ר ועדת אסטרטגיה ופיתוח עסקי.
 • חבר בועדות הדירקטוריון: ביקורת, טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית, ממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
 • מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל, כאשר תנאי הכשירות לבחירתו דומים לתנאי הכשירות לבחירתם של דירקטורים חיצוניים כנדרש לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן- "חוק החברות")), והינו בעל כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 18 בפברואר 2016.
 • בעל תואר ראשון במדעי החברה, תוך התמחות בכלכלה ומדעי המדינה – האוניברסיטה העברית ירושלים.
  בעל תואר ראשון במשפטים – אוניברסיטת תל-אביב.
  בוגר השתלמות במנהל עסקים של מרכז קלוג (Kellogg) רקאנטי - אוניברסיטת תל-אביב.
 • דירקטור בחברות, יזם עסקי.
  דירקטור ביקבי רקאנטי בע"מ ודירקטור ב- NYK Technologies (חברה משפחתית).
  חבר בועד המנהל של המכון לביומתמטיקה רפואית, ע"ר.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כמנכ"ל בכלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ; כשותף, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ארטה וונצ'ר גרופ בע"מ; כיו"ר דירקטוריון החברות: גמידה סל בע"מ, מדיוונד בע"מ, די פארם בע"מ, ביוקנסל בע"מ, אנדרומדה ביוטק בע"מ; וכדירקטור בדירקטוריון החברות: קיורטק בע"מ, קמפוס ביו ניהול בע"מ ו- NIK בע"מ, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
רונית אברמזון-רוקח


 • יו"ר ועדת ביקורת של הדירקטוריון
 • חברה בועדות הדירקטוריון: ועדת תגמול, ועדה לניהול ובקרת סיכונים, ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
 • מכהנת כדירקטורית חיצונית (דח"צ) (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), והינה בעלת כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטורית אינה עובדת של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהנת כדירקטורית בבנק מיום 5 פברואר 2018.
 • בעלת תואר ראשון במשפטים – האוניברסיטה העברית ירושלים.
 • משמשת כיועצת משפטית בתחומי חברות, ניירות ערך ובנקאות (רונית אברמזון, שירותים משפטיים בע"מ).
 • חברה בעמותת הקרן לירושלים (ע"ר), בעמותת שילוב - מכון לטיפול משפחתי וזוגי (ע"ר), במכללה האקדמית בית ברל (ע"ר) ובציפורי מרכז להכשרה ומנהיגות בע"מ (חל"צ).
 • כיהנה בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטורית בחברות: מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, מגדל שוקי הון בע"מ וכרמל אולפינים בע"מ (דח"צ), אך כיום שוב אינה מכהנת בהן.
ריצ'ארד קפלן


 • יו"ר הועדה לטכנולוגיית מידע וחדשנות וטכנולוגית.
 • חבר בוועדות הדירקטוריון: ועדה לאסטרטגיה ופיתוח עסקי והוועדה לממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 1 ביולי 2018.
 • מהנדס מכונות, אוניברסיטת בראון.
  דוקטור למשפטים, אוניברסיטת קורנל.
 • מכהן כסגן נשיא, ראש תחום פיתוח שירותים פיננסיים גלובליים בחברת IBM.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כמנכ"ל חברת IBM Israel; כחבר מועצת המנהלים בלשכת מסחר ישראל ארה"ב וכיו"ר חברי הדסה, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
 • הדירקטור הינו בעל כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
נעם הנגבי


 • החל מה- 6 לאוקטובר 2019 מכהן כדירקטור בלתי תלוי על פי ההגדרה בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל.
 • בחמש השנים האחרונות שימש כיועץ עצמאי לנושאי מחשוב וניהול וכסמנכ"ל המחשוב במכבי שירותי בריאות.
 • בשנים 2000 -2012 שימש בבנק דיסקונט כסמנכ"ל בכיר במגוון תפקידים ובהם ראש חטיבת המחשוב והתפעול וראש חטיבת הבנקאות הקמעונאית.
 • שימש כדירקטור במגוון דירקטוריונים (בחלקם כיו"ר) בדירקטוריונים בתחומי הבנקאות (בנק מרכנתיל, בנק דיסקונט למשכנתאות, ויזה כאל, שבא, מס"ב , ועוד), ובדירקטוריונים בתחומי הטכנולוגיה, הנכסים ואמנות הצילום.
 • בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב –אוניברסיטת בר אילן.
 • בוגר יחידת ממר"מ באגף התקשוב 
דוד אבנר


 • מכהן כדירקטור בבנק הפועלים מה-4 בספטמבר 2019 
 • חבר בוועדת גמול ובוועדת ביקורת.
 • בעל תואר ראשון במתמטיקה ופילוסופיה מאוניברסיטת חיפה ובעל תואר שני במנהל עסקים מהטכניון.
 • יו״ר Cellomat LTD חברת הזנק בתחום הסלולר.
 • יועץ להנהלה ולדירקטוריון   Starcom   הנסחרת בAIM.
 • כיהן בחמש השנים האחרונות כדירקטור בבנק הלאומי 2011-2017 חבר בוועדות אסטרטגיה, סיכונים, אשראי, דוחות כספיים, דיגיטל.
 • הדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.

 

דוד צביליחובסקי


 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 25 בספטמבר 2019
 • חבר בוועדת ניהול ובקרת סיכונים, ועדת אשראי ווועדת אסטרטגיה ופיתוח עסקי. 
 • בעל דוקטורט בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב
  תואר שני במדעי המחשב, אוניברסיטת תל  אביב
  תואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב – האוניברסיטה העברית
 • חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול – אוניברסיטת תל אביב
 • חוקר, מרצה ויועץ בתחומי חדשנות, מימון, יזמות וכלכלה.
 • כיהן במשך 25 שנה במגוון תפקידים בתעשיית ההיי-טק.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
WPS1, render time:1477 mSec