ריצ'ארד קפלן
  • יו"ר הועדה לטכנולוגיית מידע וחדשנות וטכנולוגית.
  • חבר בוועדות הדירקטוריון: ועדה לאסטרטגיה ופיתוח עסקי והוועדה לממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
  • מכהן כדירקטור בבנק מיום 1 ביולי 2018.
  • מהנדס מכונות, אוניברסיטת בראון.
    דוקטור למשפטים, אוניברסיטת קורנל.
  • מכהן כסגן נשיא, ראש תחום פיתוח שירותים פיננסיים גלובליים בחברת IBM.
    כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כמנכ"ל חברת IBM Israel; כחבר מועצת המנהלים בלשכת מסחר ישראל ארה"ב וכיו"ר חברי הדסה, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
  • הדירקטור הינו בעל כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
WPS2, render time:78 mSec