דוד צביליחובסקי
  • מכהן כדירקטור בבנק מה-25 בספטמבר 2019 
  • בעל דוקטורט בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב,
    בעל תואר שני במדעי המחשב מאוניברסיטת תל  אביב
    ובעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית.
  • חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב 
  • חוקר, מרצה ויועץ בתחומי חדשנות, מימון, יזמות וכלכלה. 
  • כיהן במשך 25 שנה במגוון תפקידים בתעשיית ההיי-טק.
  • הדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
WPS2, render time:605 mSec