ראובן קרופיק
 • יו"ר ועדת אסטרטגיה ופיתוח עסקי.
 • חבר בועדות הדירקטוריון: ביקורת, טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית, ממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
 • מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל, כאשר תנאי הכשירות לבחירתו דומים לתנאי הכשירות לבחירתם של דירקטורים חיצוניים כנדרש לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן- "חוק החברות")), והינו בעל כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 18 בפברואר 2016.
 • בעל תואר ראשון במדעי החברה, תוך התמחות בכלכלה ומדעי המדינה – האוניברסיטה העברית ירושלים.
  בעל תואר ראשון במשפטים – אוניברסיטת תל-אביב.
  בוגר השתלמות במנהל עסקים של מרכז קלוג (Kellogg) רקאנטי - אוניברסיטת תל-אביב.
 • דירקטור בחברות, יזם עסקי.
  דירקטור ביקבי רקאנטי בע"מ ודירקטור ב- NYK Technologies (חברה משפחתית).
  חבר בועד המנהל של המכון לביומתמטיקה רפואית, ע"ר.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כמנכ"ל בכלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ; כשותף, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ארטה וונצ'ר גרופ בע"מ; כיו"ר דירקטוריון החברות: גמידה סל בע"מ, מדיוונד בע"מ, די פארם בע"מ, ביוקנסל בע"מ, אנדרומדה ביוטק בע"מ; וכדירקטור בדירקטוריון החברות: קיורטק בע"מ, קמפוס ביו ניהול בע"מ ו- NIK בע"מ, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
WPS2, render time:90 mSec