מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאה: 1  תוצאה

תוצאות חיפוש

עמית חבר קיבוץ
עמית עצמאי אשר במועד הצטרפותו לקרן הינו חבר קיבוץ. חבר קיבוץ - חבר כהגדרתו בסעיף 54 ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים האלה : מלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 70 שנים בשנת המס, לא משולמים עבורו כספים לקרן השתלמות מעבר לסכומים המשולמים ע"י הקיבוץ ובשיעורים שנקבעו, עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר וקבוע.
WPS1, render time:459 mSec