מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  6  תוצאות

ב

בורסה
המקום הפיסי בו קונים ומוכרים נפגשים כדי לבצע עסקות בניירות ערך, סחורות וכד'.
ביצועי קרנות נאמנות
תשואות אשר משיגות קרנות נאמנות בבורסה לניירות ערך על כספי הקרן.
בעל שליטה

הינו מי שמחזיק במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם קרובו (בןזוג, אח, הורה, ילד) ב:

  1.  10% לפחות מהון המניות או מכוח ההצבעה.

  2. בזכות לקבל לפחות 10% מהרווחים.

  3. בזכות למנות מנהל. 

 

בקשה
בקשה בקשה בכתב לביצוע עסקה לקניה או מכירה של ניירות ערך בבורסה (לרבות באמצעות פקס) או בטלפון.
ברוטו יחסי
תשואה לפדיון בהתחשב במס יחסי על הריבית הקרובה ובעמלות בשיעור סה"כ 0.8% (קניה ועמלת פדיון בשיעור 0.4%). המס יחושב באופן יחסי רק לתקופה שבה האיגרת לא הוחזקה בידי המשקיע.
ברוטו להחזקה
תשואה לפדיון ללא עמלות וללא מס על הריבית.
 
1
 
WPS1, render time:1895 mSec