מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  11  תוצאות

ח

חבר בעל שליטה
הינו בעל שליטה שיש לו, לבדו או יחד עם בן זוגו, או שיש רק לבן זוגו במישרין או בעקיפין לפחות % 5 מ:

1) הון מניות שהוצא.

2) כוח הצבעה.

3) זכות לקבל רווחים.

חברת מעטים
חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר, גם אם היא חברה ציבורית אך לא חברה משפחתית.
חדר עיסקאות
חדר עיסקאות עוסק במסחר במטבעות, באג"ח לסוגיהם, בסחורות או במכשירים פיננסיים.

חדר העסקות מרכז את פעילות הלקוחות וסוחר בשוק הבינלאומי, הן עבור לקוחותיו והן עבור חשבונותיו.

העסקות מתבצעות באמצעות רשת תקשורת אלקטרונית משוכללת, אשר גם מספקת מידע על רמת המחירים בשוק בזמן אמיתי.

חוזה (Future)
חוזה עתידי סטנדרטי הנסחר בבורסות ושווקי הון מאורגים. התשלומים מתבצעים במשך חיי החוזה.
חוזים עתידיים
קניה או מכירה של חוזים בבורסות מוכרות בעולם, לקבלה או למסירה של מטבעות, ריביות או סחורות בתאריך עתידי. המסחר בחוזים אלה עבור לקוחות מבוצע במחלקת ניירות ערך זרים.
חיוב לפי הרשאה
ע"ע הרשאה לחיוב.
חסימת תוכנית
במלול הפקדות שוטפות בתוכנית חיסכון, כאשר לא הופקדו תשלומים במשך 6 חודשים רצופים, תחסם התוכנית להפקדות חדשות.
חריגה

כאשר החשבון נמצא ביתרת חובה כשאין מסגרת בחשבון, או יתרה הגבוהה מהמסגרת המאושרת באותו חשבון.

מסגרת / מסגרת חח"ד / מסגרת עו"ש / אוברדרפט מאושר מאפשרת לעסק שלך לבצע משיכות עד גובה המסגרת, ללא קבלת אישור ספציפי על כל משיכה.המסגרת ניתנת לזמן מוגדר, ולקראת סיומה ניתן לפנות לבנק בבקשה לחדש אותה.  

חשבון עמית עצמאי
חשבון בקופת גמל, בו מפקיד העמית מכספו, ביזמתו, ללא הפקדות מקבילות של מעסיקו. העמית יכול להיות עובד עצמאי או שכיר במקום העבודה כלשהו.
חשבון עמית שכיר
חשבון בקופת גמל בו נובעות ההפקדות מתשלומי העמית ומעסקיו (הפקדות עובד ומעסיק לתגמולים, או לתגמולים ולפיצויים, או הפקדות מעסיק בלבד לפיצויים).
 
12
עמוד הבא
WPS2, render time:6214 mSec