מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  22  תוצאות

ה

הגבלת שער (LIMIT)
הוראות הניתנות לחדר עסקות ע"י לקוחות לשם ביצוע עסקות בשערים השונים משערי שוק בעת מתן ההוראה.בהוראות אלה קיימת התנייה המתייחסת לשערי השוק, כאשר עם קיום ההתנייה ההוראה הופכת לעסקה.
הון עצמי
ההון העצמי שפורסם ע"י החברה (במליוני שקלים ע"פ המאזן האחרון שפורסם).
הטבות מס

הפקדה אופטימלית לצורך ניצול מירב הטבות המס: זהו סכום ההפקדה המזכה את החוסך במירב הטבות המס. הפקדה זו נגזרה משני נתונים:

1. שיעורי ההפקדה המותרים, שהינם פונקציה של מעמדו בעבודה (שכיר, עצמאי) וגילו.

2. גודל ההכנסה ביחס לתקרה המזכה. 

הכנסה קובעת להפקדה לקרן השתלמות
הכנסות החייבת של היחיד מעסק או ממשלח יד ועד לתקרה המשתנה מעת לעת על-ידי משרד האוצר.
הלוואה בריבית קבועה

הלוואה בריבית קבועה, שאינה משתנה ואינה צמודה לשום מדד כל אורך חיי ההלוואה.

הלוואה צמודת דולר - בריבית קבועה
הלוואה שבה הקרן והריבית צמודים לשער היציג של הדולר. העובדה שאין קניה והמרה של מט"ח בפועל, אלא הצמדה בלבד, חוסכת ללקוח את העמלות הכרוכות בהלוואות מט"ח רגילות.
הלוואה צמודת מדד - בריבית קבועה
הלוואה בריבית הצמודה למדד המחירים לצרכן.
הלוואה צמודת מט"ח - בריבית קבועה
הלוואה בריבית קבועה בה הקרן והריבית צמודות למטבע שנבחר. העובדה שאין קניה והמרה של מט"ח בפועל, אלא הצמדה בלבד, חוסכת ללקוח את העמלות הכרוכות בהלוואות מט"ח רגילות.
הלוואות מט"ח

הלוואות במטבעות: דולר ארה"ב, דולר קנדי, לירה שטרלינג, אירו, פירנק שוייצרי ויין יפני. במחירים ובתנאים המקובלים בעולם לכל סוג מטבע.

הלוואת המט"ח מוזרמת ישירות לחשבון המט"ח ופירעונה לתבצע מאותו חשבון.

הלוואות שיקליות
אשראי הניתן בשקלים ללקוחות פרטיים / עיסקיים בסכום ידוע לתקופה מוגדרת ובתנאי החזר מוסכמים מראש (כגון זמני פרעון, צורת התשלום, שיעור הריבית וכו').
 
123
עמוד הבא
WPS2, render time:2407 mSec