מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  5  תוצאות

כ

כותב האופציה או יוצר האופציה (Options Writer)
כתיבה או יצירה של אופציה הינה מכירת האופציה בחסר (Short). כלומר, מכירת אופציה אשר אינה קיימת בחשבון מלפני המכירה. בכך מקבל על עצמו הכותב לבצע את ההתחייבות שעל פי תנאי האופציה. - הכותב (או: המוכר בחסר) של אופציית CALL מתחייב למסור את נכס הבסיס ולקבל את מחיר המימוש. - הכותב (או המוכר בחסר) של אופציית PUT מתחייב לקבל את נכס הבסיס ולשלם את מחיר המימוש.
כספי פיצויים
סכום הון המשולם על-ידי מעסיק לעובד או לשארים כמענק עקב פרישה או מוות.
כספי תגמולים

סכום הון המשולם על-ידי קופת הגמל לעמית עצמאי או לעמית שכיר מכספים שנצברו בקופת הגמל לזכותו או לזכאים לאחר מותו.

כתב אופציה למניה - הסבר כללי
מסמך המקנה למחזיק בו זכות לקנות את המניה במחיר קבוע ונתון מראש (ממחיר המימוש), תוך תקופה נתונה. (כלומר רכישת האופציה הינה רכישת מניה בשני תשלומים. תשלום ראשון בעת רכישת כתב האופציה ותשלום שני בעת המרת האופציה למניה). עד להמרת האופציה למניה, אין למחזיק בה כל זכות בעלות בחברה (אינו זכאי לקבל רווחים ואינו בעל זכות הצבעה).
כתב הרשאה
הרשאה בכתב מאת הלקוח המתיר למוטב לחייב חשבונו.
 
1
 
WPS1, render time:1666 mSec