מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  14  תוצאות

ק

קופת גמל
שם כללי לקופה הפועלת מכוח תקנות מס הכנסה ומשמשת לציבור כאפיק השקעה פנסיוני עיקרי או משלים. המפקידים בקופות הגמל יכולים ליהנות מהטבת המס על הפקדתם.
קופת גמל אישית לפיצויים
קופת גמל שנועדה לתשלום פיצויים מכספים הנצברים בחשבונות אישיים על-שם העובדים.
קופת גמל במעמד עצמאי
קופה אשר החסכון בה נעשה באופן עצמאי ע"י העמית, שכיר או עצמאי בעיסוקו או שאינו מועסק כלל.
קופת גמל במעמד שכיר

קופה שהחשבון מתנהל בה על שם העובד וההפקדות לחשבון נעשות ע"י המעסיק בשיעור מוסכם מכספו ובשיעור זהה מתוך שכרו של העובד.

החסכון נועד ליצור לעובד קרן שתהווה עבורו מקור הכנסה בעת פרישה מהעבודה או בעת סיום העבודה כפוף לתנאים.

קרן גמישה
קרן אשר לפי הסכם הקרן שלה רשאית להשקיע את נכסיה בכל סוג הנכסים בהתאם להתפתחויות בשוק ההון, עפ"י שיקול דעתו של מנהל הקרן.
קרן מחלקת
קרן המחלקת דיבידנד במזומן לבעלי היחידות בתשלום אחד, או במספר תשלומים במהלך השנה.
קרן מעורבת
קרן שנכסיה מתחלקים בין צמודי מדד, מניות ומט"ח.
קרן מרכזית לפיצויי פיטורין
קופה שבאמצעותה המעסיק יכול לחסוך את כספי הפיצויים לעובדיו, קופה זו היא על שם המעסיק.
קרן משלמת
קרן שהתחייבה עפ"י התשקיף לשלם מדי חודש דיבידנד במזומן למחזיקי היחידות.
קרן מתמחה
קרן המשקיעה לפחות 75% מנכסיה באחד מאפיקי ההשקעה : מדד, מט"ח, מניות, שקלי.
 
12
עמוד הבא
WPS1, render time:2742 mSec