מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  30  תוצאות

מ

מדד בסיס
בסיס ההצמדה לחישוב – מחיר המימוש הנוכחי.
מדד דאו - ג'ונס
מדד המשקף את שווי ניירות הערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בניו יורק. 
מדד המחירים לצרכן
מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושירותים המהווה "סל צריכה" של משפחה ממוצעת. הסעיפים של הסל נקבעים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדי תקופה נוהגים לעדכן את הסל בהתאם לשינוי הצריכה של האוכלוסיה ובהתאם לרמת החיים. מדד המחירים לצרכן מתפרסם בכל 15 לחודש.
מדד המעו"ף
מדד המשקף את השינויים במחיר ניירות הערך של 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הרכב 25 החברות מהן מורכב המדד נקבע אחת לתקופה על ידי הנהלת הבורסה.
מדד יסודי
המדד האחרון הידוע במועד ההפקדה.
מדד קובע
המדד האחרון הידוע ביום משיכת הכספים.
מועד מימוש אחרון
המועד האחרון שבו ניתן להמיר את האופציה למניה. (לאחר מועד זה האופציה חסרת ערך והיא פוקעת).
מועד פירעון
נקבע בהתאם למועד פתיחת תוכנית החיסכון.
מח"מ ברוטו (DURATION)
משך החיים הממוצע במונחי שנים של האג"ח. המח"מ מתחשב בטווח לפדיון וכן בגודל ובמועדי תשלום הריבית לאורך חיי האיגרת.
מחיר יחידה בקרן נאמנות
השווי הנקי של נכסי הקרן בתוספת הוצאות קנייה מחולק למספר יחידותיה.
 
123
עמוד הבא
WPS2, render time:2395 mSec