מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  7  תוצאות

נ

נאמן בקרן נאמנות
חברה המחזיקה את נכסי הקרן עבור בעלי היחידות ומפקחת על פעולות מנהל הקרן.
נזילות בפיקדונות
משך הזמן הדרוש על מנת להפוך את הפיקדון לנזיל.
נטו להחזקה
תשואה לפדיון ללא עמלות בהתחשב במס על הריבית.
ניירות ערך (ני"ע)
מניות, אג"ח, אופציות ואג"ח להמרה שיש להם ערך כספי מסוים המונפקים ע"י חברה, אגודה שיתופית או ממשלה. ני"ע הנסחרים בבורסה נקבע להם מחיר בכל יום מסחר ע"י היצע או ביקוש.
נכיון שקים
צורת מימון מיוחדת, בה ניתן מימון כנגד שיק החתום ומוסב כהלכה. סכום המימון כסכום השיק, בניכוי הריבית שסוכמה בין הלקוח לסניף ובניכוי עמלה בגובה עמלת הפקדת שיק למשמרת.
נכס בסיס
הנכס שלמחזיק האופציה יש את הזכות לקנות או למכור (בהתאם לסוג האופ').
נקודת האיזון

כשהשחקן בשוק מגיע לאיזון של כל ההוצאות שעמד בהן בעת רכישת האופציה (כלומר, הפרמיה).

כאשר ההוצאות שוות להכנסות והתוצאה המתקבלת אינה רווח ואינה הפסד.

נקודת האיזון לאופציה call = (מכפיל נכס הבסיס / הפרמיה ) + מחיר המימוש

נקודת האיזון לאופציה put = ( מכפיל נכס הבסיס / הפרמיה ) + מחיר המימוש  

 
1
 
WPS1, render time:1912 mSec