מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  10  תוצאות

פ

פדיון סופי
המועד הסופי לפרעון הקרן.
פיקדון מתחדש
פיקדון שבתום תקופת ההפקדה מופקד באופן אוטומטי לתקופת הפקדה נוספת. כל תנאי הפיקדון לרבות תקופת ההפקדה נשארים זהים לפיקדון הקודם למעט שיעור הריבית שעשוי להשתנות.
פיקדון נושא ריבית
פיקדון שהקרן שלו אינה צמודה והלקוח נהנה מריבית קבועה, משתנה או ברירה כמפורט להלן.
פירעון מוקדם
ביצוע תשלום המזכה את ההלוואה במועד מוקדם מהמועד שנקבע בהסכם ההלואה.

ביצוע פירעון מוקדם מותנה בהסכמת הבנק וכרוך בעמלת פירעון מוקדם, בהתאם לסוג האשראי. 

פמ"ח
פקדון מטבע חוץ. חשבון מטבע חוץ אותו רשאיים לנהל תושבי ישראל פרטיים ותאגידים.

חשבון זה ניתן לנהל כעובר ושב (עו"ש כמו בשקלים) וכן בפקדונות לתקופות שונות. 

פקדונות ברירה
פיקדון המזכה בתום תקופת הפיקדון באופן אוטומטי בחישוב הגבוה מבין המסלולים. חשוב לזכור : כל מסלול מחושב באופן בלתי תלוי במסלול אחר מיום ההפקדה עד ליום הפירעון וביום הפירעון נעשית השוואה בין האלטרנטיבות.
פקיעת האופציה
אם לא יבוצעו מכירה או מימוש עד תאריך פקיעת האופציה, היא תסתיים אוטומטית במועד פקיעתה, ולא ניתן יהיה לממשה גם אם היא נשאה רווחים.
פר"י
פיקדון בריבית יומית המאפשר להנות מתשואה על הפקדות יומיות, המתעדכנת באופן שוטף, בהתאם ליתרת ההפקדה ולתנאים בשוק הכספים. הריבית מחושבת כריבית דריבית יומית.
פרמיה

מחירה של האופציה בשוק.

זהו הסכום המשולם על ידי רוכש האופציה לכותב האופציה.

תשלום הפרמיה איננו בבחינת תשלום על החשבון אלא זהו תשלום סופי ומוחלט, בגין רכישת הזכויות הגלומות באופציה. התשלום לא יחזור למשלם. 

פרמיות מימוש מיידי
ההפרש שבין מחיר רכישת המניה ישירות בבורסה לבין רכישת המניה דרך קניית האופציה, תשלום מחיר המימוש וקבלת המניה.
 
1
 
WPS1, render time:2179 mSec