מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  9  תוצאות

ש

לוח שפיצר

לוח שפיצר הינו לוח החזר הלוואה, על פיו יבוצע פירעון ההלוואה בתשלומים שווים לאורך כל תקופת ההלוואה.

כל תשלום כולל שני מרכיבים: מרכיב על תשלום הקרן ומרכיב על חשבון הריבית.

סכום כל אחד מהמרכיבים משתנה בכל תשלום, אך סך כל תשלום (סכימת שני המרכיבים יחד) שווה לאורך תקופת ההלוואה.

שוק החליפין במט"ח

שוק בו נסחרים לטווח קצר ניירות שנקובים במטבעות שונים זה כנגד זה.

העובדה כי למדינות השונות יש מטבעות שונים, הפכה את קיומו של שוק זה לחיוני. 

שורט (short)
מצב שבו סך ההתחייבויות במטבע עולה על הנכסים. ידוע גם כ'מכירה בחסר'.
שורט סייל short sale (מכירה בחסר)

מכירת נכס (מניה, אג"ח, מט"ח או כל סחורה) שאינה בבעלות המוכר (לקח בהשאלה) תוך ציפייה לירידת המחיר.

חלומו של כל משקיע הוא "לקנות בזול ולמכור ביוקר".

מכירה בחסר הינה תהליך הפוך:בתחילה מוכר המשקיע את הנכס הפיננסי (אותו לקח בהשאלה), תוך תקווה לרכוש אותו במחיר זול יותר בשלב מאוחר יותר.

חלומם של מוכרים בחסר לפיכך הינו למכור ביוקר ולקנות בזול.

שיקים למשמרת

שיקים בעלי תאריך פרעון עתידי הנמסרים למשמרת בבנק.

ביום פירעונם יוצגו לגביה כנגד זיכוי חשבון הלקוח.

שנים לפדיון אג"ח
תקופה בשנים שנותרה עד למועד פדיון האיגרת.
שעור הוספה

סכום ששיעורו ואופן גבייתו נקבעים בתשקיף קרן הנאמנות, אשר מנהל קרן פתוחה רשאי להוסיפו על מחיר היחידה או לנכותו ממחיר הפדיון.

סכום ההוספה הינו ההפרש שבין מחיר יחידה למכיר רכישה.

שער הנפקה בני"ע
השער שנקבע בהנפקה. לעיתים נקבע מראש ולעיתים השער נקבע במכרז.
שער יציג

השער היציג של מטבע מסוים הוא אינדיקטור לשער החליפין השורר במשק לאותו מטבע.

אין לשערים היציגים מעמד רשמי מחייב על פי דין ולפיכך, רשאים צדדים בעסקה כלשהי, הצמודה למטבע חוץ, לבצעה בכל שער חליפין המוסכם ביניהם, כולל שער יציג. בנק ישראל מחשב את השערים היציגים פעם אחת ביום, בימי העבודה במטבע חוץ בלבד, ומוסר אותם לידיעת הציבור הרחב כשירות מידע גרידא.השער היציג הוא השער הממוצע שהתקיים במסחר הבינבנקאי הדו-צדדי סמוך לשעת סיום יום העסקים בשקלים, כפי שנקבע בידי המפקח על הבנקים. השער הממוצע מחושב על סמך הדגימה של שערי החליפין המתפרסמים על ידי הבנקים במסכי הרויטרס, שנעשית ברגע אקראי בין השעות 14:15 ל- 15:15 בימי חול ובין 11:15 ל - 12:15 בימי שישי וערבי חגים.השער היציג מתפרסם ב- 15:15 ביום חול וב - 12:15 בימי שישי ובערבי חגים. השערים היציגים של מטבעות אחרים מחושבים לפי שער יציג של הדולר ולפי שערי אותם מטבעות לעומת הדולר בשוקי המטבעות הבינלאומיים, ברגע קביעת השער היציג.השער היציג למטבע מסוים אינו זהה לאחד משערי החליפין האחרים לאותו מטבע, כולל שערי קניה ומכירה של בנקנוטים ושל העברות והמחאות, כפי שמפורסם בעיתונות מדי יום, או שערים מיידים שנמסרים ללקוח בזמן ביצוע עסקה בסניף הבנק.

 

 
1
 
WPS1, render time:2910 mSec