מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  4  תוצאות

ת

תאריך מימוש (Expiration Date)
התאריך בו ניתן לממש את הזכות הנתונה באופציה, לאחר מועד זה פוקעת האופציה.
תטא (Theta)
השינוי במחיר האופציה כתוצאה מהתקצרות הזמן שנותר עד למועד פקיעת אופציה ביום אחד.
תקופה למימוש
התקופה בשנים שנותרה עד למועד המימוש האחרון.
תשקיף

החוק מחייב חברה שעומדת להנפיק ניירות ערך לציבור, להוציא תשקיף ובו פרטים מלאים על מצבה של החברה. התשקיף מאפשר לציבור לבחון את הזכויות המוקנות לו בגין רכישת ניירות הערך.

החברה חייבת לתת דין וחשבון מה היא עומדת לעשות בהון המגויס, ולפרסם את הדוחות הכספיים של החברה, לצד שאר הנתונים העיקריים אודות פעילותה.

הנפקת ניירות ערך ופרסום תשקיף כרוכים בהיתר מהרשות לניירות והבורסה לני"ע שהם גופים ממלכתיים

 
1
 
WPS2, render time:1249 mSec