מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  5  תוצאות

י

יום ה-X (האקס)
מיום זה ואילך המניה נסחרת ללא הטבות הנלוות לה כמו דיבידנד, זכויות ומניות הטבה. ביום זה מתקנת הבורסה את שערי ניירות הערך.
יום הקום
היום האחרון בו נסחרים ניירות הערך עם התקבול כגון דיבידנד, זכויות, מניות הטבה שעליו הכריזה החברה. המחזיק ני"ע בתום יום זה - זכאי לקבל את התקבול.
יחידה בקרן
זכות שווה להשתתף בקרן נאמנות וכדומה.
יתרה

ההפרש נטו בין כל החיובים והזיכויים בחשבון, או הסכום הכולל של החשבון שיש בו רק חיובים או זיכויים.

יתרה יכולה להיות חיובית או שלילית.

יתרה על תנאי
יתרה הנובעת מהפקדת שיקים למשך שלושה ימים מיום העסקים בו הופקדו השיקים. כיבוד השיק יבטל את התנאי ליתרה זו.
 
1
 
WPS2, render time:1424 mSec