מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  10  תוצאות

מטבע חוץ

אומגה (Omega)

גמישות ערך האופציה ביחס למחיר נכס הבסיס. השינוי באחוזים בערך האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בערך נכס הבסיס.

הפרשי שער במט"ח
סכום הנגבה בשקלים במיקרים של הפקדה או משיכת מזומנים בחשבון מט"ח.
השוק הבינבנקאי
שוק שנוצר בין בנקים לצורך חליפין במט"ח, הפקדות בשוק היורו וקרנות מקומיות.
חדר עיסקאות
חדר עיסקאות עוסק במסחר במטבעות, באג"ח לסוגיהם, בסחורות או במכשירים פיננסיים.

חדר העסקות מרכז את פעילות הלקוחות וסוחר בשוק הבינלאומי, הן עבור לקוחותיו והן עבור חשבונותיו.

העסקות מתבצעות באמצעות רשת תקשורת אלקטרונית משוכללת, אשר גם מספקת מידע על רמת המחירים בשוק בזמן אמיתי.

חיוב לפי הרשאה
ע"ע הרשאה לחיוב.
ליביד

LIBID - הריבית הבינבנקאית לפקדונות.

שער הריבית הבינבנקאית אותה מוכן עושה השוק לשלם עבור פקדון במט"ח שיפקיד אצלו בנק אחר.

מושג זהה ל- EURO RATE.  

לייבור - הריבית הבינבנקאית להלוואות
הלייבור – ר"ת של LONDON INTERBANK OFFERED RATE הינו שער הריבית הבינבנקאית שבו מוכן עושה השוק לתת הלוואה במט"ח לבנק אחר. ריבית זו משתנה באופן שוטף, אך בנוסף, מתפרסמת מדי יום ב – 11 בבוקר, לפי שעון לונדון, ריבית LIBOR FIX והיא ממוצע של ריביות הבנקים הגדולים בלונדון.
פמ"ח
פקדון מטבע חוץ. חשבון מטבע חוץ אותו רשאיים לנהל תושבי ישראל פרטיים ותאגידים.

חשבון זה ניתן לנהל כעובר ושב (עו"ש כמו בשקלים) וכן בפקדונות לתקופות שונות. 

שוק החליפין במט"ח

שוק בו נסחרים לטווח קצר ניירות שנקובים במטבעות שונים זה כנגד זה.

העובדה כי למדינות השונות יש מטבעות שונים, הפכה את קיומו של שוק זה לחיוני. 

שער יציג

השער היציג של מטבע מסוים הוא אינדיקטור לשער החליפין השורר במשק לאותו מטבע.

אין לשערים היציגים מעמד רשמי מחייב על פי דין ולפיכך, רשאים צדדים בעסקה כלשהי, הצמודה למטבע חוץ, לבצעה בכל שער חליפין המוסכם ביניהם, כולל שער יציג. בנק ישראל מחשב את השערים היציגים פעם אחת ביום, בימי העבודה במטבע חוץ בלבד, ומוסר אותם לידיעת הציבור הרחב כשירות מידע גרידא.השער היציג הוא השער הממוצע שהתקיים במסחר הבינבנקאי הדו-צדדי סמוך לשעת סיום יום העסקים בשקלים, כפי שנקבע בידי המפקח על הבנקים. השער הממוצע מחושב על סמך הדגימה של שערי החליפין המתפרסמים על ידי הבנקים במסכי הרויטרס, שנעשית ברגע אקראי בין השעות 14:15 ל- 15:15 בימי חול ובין 11:15 ל - 12:15 בימי שישי וערבי חגים.השער היציג מתפרסם ב- 15:15 ביום חול וב - 12:15 בימי שישי ובערבי חגים. השערים היציגים של מטבעות אחרים מחושבים לפי שער יציג של הדולר ולפי שערי אותם מטבעות לעומת הדולר בשוקי המטבעות הבינלאומיים, ברגע קביעת השער היציג.השער היציג למטבע מסוים אינו זהה לאחד משערי החליפין האחרים לאותו מטבע, כולל שערי קניה ומכירה של בנקנוטים ושל העברות והמחאות, כפי שמפורסם בעיתונות מדי יום, או שערים מיידים שנמסרים ללקוח בזמן ביצוע עסקה בסניף הבנק.

 

 
1
 
WPS1, render time:2560 mSec