מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  38  תוצאות

השקעות

אגרות חוב מיועדות
אגרות מיועדות משנתמלאו לגביהן כל אלה : אינן נסחרות בבורסה, הונפקו לקרנות פנסיה בלבד, הקרן והריבית עליה צמודות למדד מחירים לצרכן, האגרות הונפקו לתקופה ארוכה.
איחוד עסקאות (בפ"רי)
העסקאות בפר"י מתנהלות כעסקה אחת. קניה של סכום נוסף תתאחד עם העיסקה הקיימת, אלא אם הלקוח ביקש במפורש לנהל כל עסקה לחוד. במקרה זה יש להזרים קוד אי-איחוד לחשבון. 
גמולה
סכום הצבירה שיעמוד לזכות העמית שהשלים הפקדותיו לקרן הפנסיה, על פי התוכנית, עם הגיעו לגיל הפרישה.
דיפלציה
הטבות מס

הפקדה אופטימלית לצורך ניצול מירב הטבות המס: זהו סכום ההפקדה המזכה את החוסך במירב הטבות המס. הפקדה זו נגזרה משני נתונים:

1. שיעורי ההפקדה המותרים, שהינם פונקציה של מעמדו בעבודה (שכיר, עצמאי) וגילו.

2. גודל ההכנסה ביחס לתקרה המזכה. 

הכנסה קובעת להפקדה לקרן השתלמות
הכנסות החייבת של היחיד מעסק או ממשלח יד ועד לתקרה המשתנה מעת לעת על-ידי משרד האוצר.
הרכב נכסים קופ"ג
הרכב תיק הנכסים של קופ"ג מהווה גורם חשוב בבחינת הרווחיות של קופ"ג. לכל קופ"ג הרכב השקעות שונה המשפיע על רווחיות הקופה. ככל שגודל החלק הלא שכיר בתיק נכסי הקופה כן חזק יותר הבסיס אשר אינו נתון לתנודות הבורסה.
התאמת ריבית בפר"י
הוספה או גריעה מסכום הפיקדון (ע"י הלקוח) והסכום החדש מתאים "למשבצת" ריבית גבוהה (או נמוכה) מ"המשבצת" הקודמת בטבלה. (לדוגמא : סכום קודם 40 אלף ש"ח וכעת 51 אלף ש"ח) מותאמת ריבית הטבלה למשבצת החדשה באופן אוטומטי.
ותק
תקופה המשמשת מדד לנזילות כספים בחשבון.
זיכוי מס

החזר כספי בשיעור של % 25 מסכום ההפקדה בקופת הגמל (בהתאם לתקנות ולתקרות).

 
1234
עמוד הבא
WPS2, render time:3364 mSec