מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  7  תוצאות

עו"ש

הרשאה לחיוב חשבון

הרשאה לחיוב חשבון הינה הרשאה שנותן הלקוח לבנק לכבד חיובים לחשבונו המוצגים על ידי מוטבים בגין תשלומים שונים כגון: בזק, חברת חשמל, רשות השידור וכו'.

הסכמת הבנק לביצוע החיובים השוטפים מספקת בחשבון או במסגרת כפופה לקיום יתרה חיוב חשבון הלקוח מבוצע משיכת יתר (אם אושרה). בהתאם להוראת המוטב שגם עמו קשור הלקוח בהסכם בו שני הצדדים מסכימים על מועדי התשלום, סכומי הכלולים בהסכם התשלום ותנאים נוספים .

חדר עיסקאות
חדר עיסקאות עוסק במסחר במטבעות, באג"ח לסוגיהם, בסחורות או במכשירים פיננסיים.

חדר העסקות מרכז את פעילות הלקוחות וסוחר בשוק הבינלאומי, הן עבור לקוחותיו והן עבור חשבונותיו.

העסקות מתבצעות באמצעות רשת תקשורת אלקטרונית משוכללת, אשר גם מספקת מידע על רמת המחירים בשוק בזמן אמיתי.

חריגה

כאשר החשבון נמצא ביתרת חובה כשאין מסגרת בחשבון, או יתרה הגבוהה מהמסגרת המאושרת באותו חשבון.

מסגרת / מסגרת חח"ד / מסגרת עו"ש / אוברדרפט מאושר מאפשרת לעסק שלך לבצע משיכות עד גובה המסגרת, ללא קבלת אישור ספציפי על כל משיכה.המסגרת ניתנת לזמן מוגדר, ולקראת סיומה ניתן לפנות לבנק בבקשה לחדש אותה.  

יתרה

ההפרש נטו בין כל החיובים והזיכויים בחשבון, או הסכום הכולל של החשבון שיש בו רק חיובים או זיכויים.

יתרה יכולה להיות חיובית או שלילית.

יתרה על תנאי
יתרה הנובעת מהפקדת שיקים למשך שלושה ימים מיום העסקים בו הופקדו השיקים. כיבוד השיק יבטל את התנאי ליתרה זו.
כתב הרשאה
הרשאה בכתב מאת הלקוח המתיר למוטב לחייב חשבונו.
שיקים למשמרת

שיקים בעלי תאריך פרעון עתידי הנמסרים למשמרת בבנק.

ביום פירעונם יוצגו לגביה כנגד זיכוי חשבון הלקוח.

 
1
 
WPS2, render time:320 mSec