מה השתנה בעולם הפנסיה?

בשנת 2005 בוצעה בשוק ההון "רפורמת בכר", שעיקרה הגברת התחרות בשוק ההון. בעקבות הרפורמה, מכרו הבנקים את קופות הגמל וקרנות הנאמנות שבבעלותם והחלו בהדרגה לעסוק בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

החקיקה שנוצרה בעקבות הרפורמה הובילה לשינויים מהותיים בשוק הפנסיוני:

  • האחריות והסמכות לניהול הכספים והזכויות הפנסיוניות הן בידי העובד

  • העובד רשאי לנייד את כספי החיסכון על-פי שיקול דעתו

 

מהם המוצרים העיקריים בשוק הפנסיה כיום?

  • קרן פנסיה - קרן חיסכון וביטוח שמטרתה תשלום קצבה חודשית  במקרי זקנה, נכות או מוות.
  • ביטוח מנהלים/ביטוח לעצמאים - קופת חיסכון וביטוח  שמטרתה תשלום חד-פעמי או קצבה חודשית במקרה של זקנה, נכות או מוות.

  • קופת גמל - קופת חיסכון שמטרתה חיסכון לטווח ארוך.

  • קרן השתלמות - קופת חיסכון למטרת השתלמות.

 
*בהתאם לתנאי פקודת מס הכנסה

 

האמור כאן הנו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.
WPS2, render time:273 mSec