אילו חשבונות ניתן לשלם?

משלמים מגוון רחב ביותר של חשבונות באתר הבנק, בנוחות וללא עמלה

 

תשלומים שוטפים:

 • חברת חשמל
 • בזק
 • ארנונה
 • מים
 • חברות גז

 

תשלומים לרשויות מקומיות

 • חינוך

 • דו"חות חנייה

 • תשלומי עירייה נוספים (בחלק מהרשויות) 

לרשימת הרשויות המקומיות המאפשרות תשלומים באינטרנט.

 

 

תשלומים למוסדות ולרשויות ממשלתיות:

 • ביטוח לאומי

 • תשלום מע"מ

 • רשות השידור - אגרת טלוויזיה

 • רשות המיסים - מס הכנסה

 • רישיון נהיגה

 • רישיון רכב

 • נסח טאבו

 • רשם החברות

 • מנהל מקרקעי ישראל - דמי חכירה

 • רישוי כלי ירייה

 • קנסות משטרה - בכרטיס אשראי

 • אגרת רישום עובד זר

 •  אגרות אגף הרוקחות

 • תשלום שכר לימוד לאוניברסיטת בר אילן

 • תשלומים למשרד המשפטים

 • תשלומים לרשות לניירות ערך

 • תשלומים שונים למשרד החוץ

 • השכרת דוכן ביריד – משרד התיירות

 

 
לתשומת לבך: לביצוע תשלומים באמצעות "פועלים באינטרנט" יש לחתום על הסכם לביצוע פעולות בסניף בו מתנהל חשבונך. כדי לשלם תשלומי ממשלה באמצעות חיוב חשבון, יש לחתום על הרשאה לחיוב חשבון להעברות לצד ג' מזדמן, או להעברה למוטבים קבועים ממשלתיים. העברה לצד ג' מזדמן היא עד לסכום של 6,000 ₪ לתשלום ואילו למוטב ממשלתי שהוגדר כמוטב קבוע עד לסך של 10 מיליון ₪ לתשלום. ניתן לבצע תשלומי ממשלה בכרטיס אשראי עד לסך של 15,000 ₪ לתשלום. תשלומי רשויות מקומיות, חברות מים וגז ניתנים לביצוע בכרטיס אשראי בלבד - בכפוף לתנאי השירות.


 

WPS2, render time:900 mSec