הצטרפות לפועלים בטלפון

הצטרפות לפועלים בטלפוןכיצד מצטרפים?

באפשרותך להצטרף לשירות בסניפך בלבד. 

 

הפקת קוד סודי

כדי שנוכל להבטיח שהמידע יינתן לך, ולך בלבד, עליך להצטייד בקוד סודי. הקוד הסודי הוא בן 4 ספרות, ומבטיח לך גישה בלעדית  לבירור מידע ולביצוע פעולות בנקאיות בחשבונותיך.

את הקוד הסודי הראשוני ניתן להפיק בסניף, בפועלים באינטרנט ובבנקטים.

בשיחתך הראשונה לשירות "פועלים בטלפון",  המערכת תבקש ממך להחליף את הקוד  הזמני  לקוד קבוע. באפשרותך להחליף את הקוד הסודי לפי בחירתך בכל עת.

 

 

באפשרותך להנפיק ולשחזר את הקוד בכל עת באתר הבנק בתפריט "הגדרות והעדפות".

 

 

שעות הפעילות

מעתה עליך לזכור רק מספר טלפון אחד: 2407* או 6532407 - 03,

ומחו"ל: 6532620 - 3 - 972 +.

השירות ניתן 24 שעות ביממה (בשבתות ובחגים, וכן בימי חול החל מ-19:00 ועד 08:00 בבוקר - השירות ניתן באמצעות מערכת קולית ממוחשבת).

 


 

 

לתשומת לבך:

  • כדי לשמור על פרטיותך, עליך לוודא שהקוד הסודי ידוע אך ורק לך.
  • הקוד הסודי החדש שיופק דרך הבנקט ניתן לשימוש מיידי.
  • הקוד הסודי החדש הנו זמני ותקף למשך 30 יום מיום הפקתו. במהלך תקופה זו יש להחליפו באמצעות המענה הקולי של "פועלים בטלפון" או במכשיר עדכן.
  • הפקת קוד סודי חדש באמצעות הבנקט, מאפשרת שוב העברת כספים לצד ג', בתנאי שהלקוח חתום עליה.
  • ההבדל בין החלפת קוד בבנקט ובעדכן: ניתן להחליף קוד סודי חדש בעדכן, רק בתנאי שהקוד הסודי הישן בתוקף וידוע ללקוח. לעומת זאת, במכשיר הבנקט ניתן לקבל קוד סודי זמני, גם כאשר הקוד הסודי הישן חסום, מכיוון שפעולת הפקת קוד סודי בבנקט משחררת אותו מחסימה.
  • קוד סודי שיופק בבנקט, יתאים למספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס ויהיה תקף עבור כל חשבונותיו המצורפים לשירות "פועלים בטלפון".
  • לקוחות הבנק המנויים ל"פועלים בטלפון" וברשותם קוד קבוע או זמני שהונפק בסניף או בבנקט, יכולים לבחור את הקוד הסודי באופן אישי על פי רצונם באמצעות המענה הקולי  של פועלים בטלפון. 

 

WPS2, render time:956 mSec