מענה קולי

מידע ופעולות בלי תורים, בלי איחורים

בכל מקום, בכל שעה - תמיד תוכל לחייג 2407* ל"פועלים בטלפון", שירות המאפשר לך לקבל מידע מפורט ומעודכן על חשבונך, ולבצע מגוון רחב של פעולות.

המידע שמור ומאובטח, וגישתך אליו מתאפשרת באמצעות הקוד הסודי או החתימה הקולית שלך. לכן עליך להקפיד שאיש מלבדך לא יידע את הקוד.

 

 

תפריט המענה הקולימענה קולי - כל התפריטים
WPS2, render time:1594 mSec