מענה קולי

מידע ופעולות בלי תורים, בלי איחורים

בכל מקום, בכל שעה - תמיד תוכל לחייג 2407* ל"פועלים בטלפון", שירות המאפשר לך לקבל מידע מפורט ומעודכן על חשבונך, ולבצע מגוון רחב של פעולות.

המידע שמור ומאובטח, וגישתך אליו מתאפשרת באמצעות הקוד הסודי או החתימה הקולית שלך. לכן עליך להקפיד שאיש מלבדך לא יידע את הקוד.

 

 

 

עם הכניסה למערכת תושמע הודעת פתיחה, בה תתבקש:

 • להזדהות באמצעות ת.ז. וקוד סודי או חתימה קולית

 • לבחור חשבון (מתוך רשימת חשבונות במידה וקיימים)

הקשה על הספרות 1-6, תעבירך למידע המבוקש, על פי התפריט הבא:פתח 1. עו"ש ויתרות

 1. ריכוז יתרות כולל
 2. פירוט תנועות אחרונות בחשבון
 3. פירוט תנועות מיום עסקים נוכחי ותנועות צפויות
 4. פירוט תנועות לתאריך מבוקש
 5. יתרה עדכנית

פתח 2. אשראי וביצוע פעולות בחשבון

באפשרותך ליהנות מביצוע מגוון פעולות בנקאיות ללא צורך בשיחה עם הבנקאי:

 1. פעולות באשראי ברגע
 2. הזמנת פנקסי שיקים והעברות
 3. פעולות בפקדונות
 4. פעולות בקרנות נאמנות
 5. כרטיסי אשראי
   
 

פתח 3. מידע בזמן אמת: שוק ההון ומט"ח

מענה קולי ייעודי לקבלת מידע בורסאי:

6501111 - 03 
6501199 - 03 
6501212 - 03

 

          1. בורסה בארץ
             1. בירור סטטוס הוראות בני"ע
             2. ני"ע נבחרים להשמעה
             3. מדדי הבורסה
             4. שערי ני"ע עדכניים
             5. בורסה בחו"ל ושערי מט"ח
         2. בורסה בחו"ל ושערי מט"ח
             1. מדדי בורסות חו"ל
             2. חוזים עתידיים על מדדי ארה"ב
             3. שערים יציגים עיקריים ושערים בין בנקאיים בדולר ואירו
             4. בורסה בארץ

פתח 4. מידע בנושא השקעות

 1. יתרת ני"ע בחשבונך
   1. שערוך ני"ע הנכלל בתיק
   2. פירוט תיק ליום נוכחי
   3. פירוט תיק ליום קודם
 2. יתרת פיקדונות בשקלים
 3. יתרת תוכניות חסכון
 4. מידע בנושא מט"ח
  1. יתרות חשבון
  2. יתרות עו"ש לפי סוג מטבע
  3. יתרות פיקדונות לפי סוג מטבע
  4. יתרות פיקדונות לפי קוד מטבע
  5. שערי מט"ח
 5. השמעת יתרת קופת גמל
  1. לפי סוג קופה
  2. לפי קופה מסוימת

פתח 5. מידע בנושא הלוואות, משכנתאות וכרטיסי אשראי

 1. פירוט הלוואות וערבויות בחשבונך
 2. סה"כ חיובים/זיכויים שהצטברו בכרטיס אשראי
 3. סיכום חיובים שחויבו בכרטיס אשראי
 4. משכן - פועלים משכנתאות
  1. משכן ישיר
  2. מענה קולי - משכן שירות

פתח 6. טלפקס

קבלת מידע אודות החשבון באמצעות הפקס

פתח 7. בקשת אשראי ברגע

  

פתח 8. תמיכה טכנית באתר הבנק ובאפליקציית הסלולר

 1. תמיכת אינטרנט ללקוחות פרטיים
 2. תמיכת אינטרנט ללקוחות עסקיים
 3. תמיכה באפליקציות סלולר
 4. שירות הודעות סמס און-טיים
מענה קולי - כל התפריטים
WPS1, render time:5606 mSec