פועלים בסלולר - מדיניות פרטיות

תנאי שימוש ושמירת מידע באפליקציה

 

מסמך זה מפרט כיצד פועל בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") ביחס למידע הקשור לאפליקציה ולמשתמש באפליקציה, איסופו וההגנה עליו. שינויים במסמך זה יפורסמו ויחולו על כלל המשתמשים החל ממועד הפרסום.
הסכמה לתנאים המפורטים להלן הנה תנאי לשימוש באפליקציה.
כל פעילות בנקאית, המבוצעת באמצעות האפליקציה, מתועדת ונשמרת במערכות הבנק. פעילות זו מבוצעת בצורה מאובטחת.  
עוד על אבטחת מידע:

 

גישה ושימוש:
הבנק שומר מידע בנוגע לשימושך באפליקציה, למשל: מועד שימוש אחרון בשירות, כתובת IP ממנה נכנסת לאפליקציה, סוג מערכת ההפעלה, סוג הדפדפן, מפעיל סלולרי.  
הבנק עושה שימוש במידע זה לצורך זיהוי המשתמש, מניעת הונאות ושיפור השירות.
האפליקציה עושה שימוש ברשימת אנשי הקשר במכשירך על מנת לאפשר העברה לאיש קשר. השימוש יעשה רק על פי בקשתך. פרטי אנשי הקשר לא נשמרים במערכות הבנק.
האפליקציה עושה שימוש במצלמת מכשירך על מנת לאפשר הפקדת שיק בסלולר.  
השימוש יעשה רק על פי בקשתך. תמונות השיקים נשוא פעולת ההפקדה נשמרות במערכות הבנק.
האפליקציה עושה שימוש במיקרופון של מכשירך על מנת לאפשר זיהוי קולי.  
השימוש יעשה רק על פי בקשתך. המידע הקולי נשמר במערכות הבנק בשלב הזיהוי הראשוני, וכן נשמרות הקלטות לצורך זיהוי בכל כניסה למערכת.
האפליקציה עושה שימוש בנתוני המיקום של מכשירך על מנת לאפשר איתור סניפים ובנקטים. בנוסף הגישה מאפשרת לידע אותך בגין הטבות קש-בק אשר נמצאות בקרבת המיקום. מידע אודות מיקומך נשמר במערכות הבנק לזמן קצר, ונעשה בו שימוש לצורך בקרה וסטטיסטיקה. ניתן לחסום קבלת התראות באמצעות מנהל היישומים בכל מכשיר.
האפליקציה עושה שימוש בהודעות שמתקבלות מהבנק באמצעות SMS על מנת להעתיק את הקוד הזמני החד פעמי לשורה הרלוונטית באפליקציה. מטרת השימוש הינה להקל עליך את התפעול. הגישה מתבצעת רק בזמן שהבנק שולח SMS למכשירך.

בנוסף, תחול על השימוש באפליקציה מדיניות הפרטיות.

WPS1, render time:958 mSec