שירות on time


איך מצטרפים?
ניתן להצטרף
לשירות ב"פועלים
באינטרנט", ב"פועלים בטלפון"
ובסניפים.


שירות on time" בסיסי" מאפשר לך לקבל חבילת עדכונים ב- SMS, בחינם, בנושאים שונים, למשל: 
  • הודעות לפני פקיעת תוקף סיסמאות לאינטרנט ולטלפון
  • חשבונות ממתינים לתשלום באתר
  • פנקס שיקים ממתין בסניף
  • הודעות לפני פקיעת תוקף העברות למוטבים קבועים ומזדמנים
  • ועוד

 

השירות ניתן בחינם!

 

שירות on time בסיסי


 

WPS2, render time:1369 mSec