שירות on time


איך מצטרפים?
ניתן להצטרף
לשירות ב"פועלים
באינטרנט", ב"פועלים בטלפון"
ובסניפים.


חבילת on time בסיסי כוללת את ההודעות הבאות:
1. הגעת פנקס שיקים לסניף
2. מסירת פנקס שיקים בסניף
3. תשלום ממתין באתר האינטרנט
4. הודעה טרם פקיעת תוקף סיסמא ראשונית לפועלים באינטרנט
5. הודעה טרם הקפאת סיסמא באינטרנט
6. שינוי סיסמא לפועלים באינטרנט
7. שינוי קוד משתמש לפועלים באינטרנט
8. הודעה טרם פקיעת תוקף קוד סודי ראשוני לפועלים בטלפון
9. הודעה טרם הקפאת קוד סודי לפועלים בטלפון
10. שינוי קוד סודי לפועלים בטלפון
11. הודעה טרם פקיעת תוקף של הרשאת העברות למוטבים קבועים
12. הודעה טרם פקיעת תוקף של הרשאת העברות למוטבים מזדמנים


השירות ניתן בחינם!

 

שירות on time בסיסיWPS1, render time:2802 mSec