שירות on time


איך מצטרפים?
ניתן להצטרף לשירות ב"פועלים באינטרנט", ב""פועלים בטלפון" ובסניפים


  • לקוח חדש בשירות ייהנה משלושה חודשים חינם
  • השירות כרוך בעלות חודשית קבועה בסך 9 ₪ ללקוח בחשבון, ללא תלות במספר ההודעות

לקוחות המסלולים הבאים, סטודנטים וחיילים ייהנו מהנחה בעלות השירות כמפורט להלן:

 

שיעור ההנחה

מחיר השירות

סטודנטים

50%

4.50 ₪

חיילים

100%

חינם לכל תקופת שירות החובה

 

 

 

 

 

חבילת שוק ההון

WPS1, render time:964 mSec