שירות on time


איך מצטרפים?
ניתן להצטרף לשירות ב"פועלים באינטרנט", ב""פועלים בטלפון" ובסניפים


מידע על החשבון השקלי והמט"ח
 • יתרת חשבון שקלי
 • יתרת חשבון מט"ח
 • יתרת פיקדונות ופר"י
 • שערים יציגים דולר ואירו
מידע על אירועים בחשבון השקלי
 • תקבול בחשבון
 • הגעת פנקס שיקים לסניף
 • מסירת פנקס שיקים בסניף
 • הודעה מראש על תשלום הלוואה
 • הודעה מראש על פירעון הלוואה
 • אי ביצוע תשלום הלוואה
 • יתרה לניצול מסגרת אשראי 
 • זיכוי משכורת בחשבון 
 • יתרת חשבון שקלי מעל ומתחת לסכום שיוגדר 
 • משיכת מזומן מבנקט או בסניף 
 • שיק יוצא מהחשבון וכל שיק שחזר בחשבון 
 • העברה כספית מהחשבון 
 • הודעה על פירעון פיקדון 
 • ריכוז חיובים בכרטיסי אשראי
מידע על אירועים בחשבון המט"ח
 • זיכוי מט"ח
 • יתרת מט"ח מעל ומתחת לסכום שתקבעו
 • העברת מט"ח מהחשבון
WPS2, render time:891 mSec