שירות on time


איך מצטרפים?
ניתן להצטרף לשירות ב"פועלים באינטרנט", ב""פועלים בטלפון" ובסניפים


באפשרותך לבחור את המועד המתאים לך ביותר לקבל מידע:

  • הודעות על אירועים בחשבון יישלחו בעת התרחשותם (על פי הגדרתך בעת הצטרפותך לשירות).
  • הודעות בנושא מידע עו"ש שקל ומט"ח יישלחו בהתאם למועדים ולשעות שהגדרת בעת הצטרפותך לשירות. לדוגמא: הודעה על יתרת חשבונך תישלח בכל יום ראשון בין השעות 15:00-12:00.

 

* מידע מפורט לגבי כל הודעה ניתן לקבל במסך הגדרות השירות בעת ההצטרפות.
** סכומים ויתרות כתוצאה מתנועות שיועברו במהלך יום העסקים הינם על תנאי.

 

חבילת שוק ההון

WPS1, render time:1639 mSec