שירות on time


איך מצטרפים?
ניתן להצטרף לשירות ב"פועלים באינטרנט", ב""פועלים בטלפון" ובסניפים


  • קבלת מידע חיוני ועדכני על המתרחש בחשבונך בתחומי העו"ש השקלי והמט"ח באמצעות SMS ו/או דואר אלקטרוני
  • שליטה בזמן אמיתי על חשבון הבנק וניהול טוב יותר של ההכנסות וההוצאות
  • חיסכון בזמן וטרחה בצורך בבירור מידע
  • המידע שחשוב לך מגיע אליך בזמן אמיתי ובעיתוי שאתה קובע
  • מעתה תוכל ליהנות ממגוון הודעות חדשות – הודעה על תקבול בחשבון, הגעת/מסירת פנקס שיקים בסניף, הודעה מראש על תשלום/פירעון הלוואה ועוד


 

חבילת שוק ההון

WPS1, render time:851 mSec