שירות on time


איך מצטרפים?
ניתן להצטרף לשירות ב"פועלים באינטרנט", ב""פועלים בטלפון" ובסניפים


  • לקוח חדש בשירות ייהנה משלושה חודשים חינם*
  • השירות כרוך בעלות חודשית קבועה בסך 9 ₪ ללקוח בחשבון, ללא תלות במספר ההודעות
  • הלקוחות הבאים ייהנו מהנחה בעלות החודשית הקבועה של השירות כמפורט להלן:

 

שיעור ההנחה

פלטינום

100%

בנקאות פרטית

25%

לקוח המצורף לחבילת עו"ש ומט"ח

25% בנוסף להנחות המוזכרות לעיל

 

* החל מחודש פברואר 2007

 

חבילת שוק ההון

 

WPS1, render time:800 mSec