שירות on time


איך מצטרפים?
ניתן להצטרף לשירות ב"פועלים באינטרנט", ב""פועלים בטלפון" ובסניפים


מידע על תיק ההשקעות ומידע פיננסי
 • ססטוס מעודכן להוראות מסחר בניירות ערך ישראלים
 • שווי תיק אחזקות סוף יום
 • אירועי חברה בניירות ערך ישראליים וזרים
 • מדדי ת"א נבחרים
 • מדדי חו"ל נבחרים
 • ריבית הפריים
 • מדד המחירים לצרכן
אירועים ומידע בניירות ערך ישראלים
 • שערי מניות עדכניים
 • חציית שער מניה כלפי מעלה/מטה
 • שינוי יומי באחוזים עלייה/ירידה
 • הפסקה/חידוש המסחר בנייר
WPS1, render time:2254 mSec