שירות on time


איך מצטרפים?
ניתן להצטרף לשירות ב"פועלים באינטרנט", ב""פועלים בטלפון" ובסניפים


כיצד לעדכן פרטים והגדרות?

ניתן לעדכן פרטים אישיים ואת הגדרות השירות בכל עת, לרבות הקפאה וניתוק מהשירות, באמצעות:

  • שירות "פועלים באינטרנט"

  • "פועלים בטלפון" - 2407* או 6532407 - 03

  • בכל אחד מסניפי בנק הפועלים ברחבי הארץ

 

שירות לקוחות
לרשותכם מרכז שירות ותמיכת לקוחות
בטלפון - 2407* או 6532407 – 03

 

 

חבילת שוק ההון


WPS1, render time:1623 mSec