שירות on time


איך מצטרפים?
ניתן להצטרף לשירות ב"פועלים באינטרנט", ב""פועלים בטלפון" ובסניפים


  • קבלת מידע עדכני באמצעות SMS על המתרחש בתיק ההשקעות ובתחום שוק ההון
  • זיהוי הזדמנויות בשוק ההון בעת היווצרותן
  • ביצוע פעולות בתזמון מהיר
  • הגדלת פוטנציאל רווח ומניעת הפסדים
  • חיסכון בעלויות שיחות הטלפון והסלולרי לצורך בירור מידע
  • חיסכון בזמן לצורך בירור מידע הכולל שערי מניות ומדדים

 

חבילת שוק ההון

WPS2, render time:1596 mSec