שירות on time לעסקים


איך מצטרפים?

ניתן להצטרף לשירות באתר או בכל אחד מסניפי הבנק.

 

*אם אינך בעלים בחשבון יש להצטרף בסניף, באמצעות

טופס הצטרפות.לפניך מגוון ההודעות הכלולות בחבילה:

 


הודעות ייחודיות ללקוחות עסקיים
 • פירעון שיק למשמרת
 • שינוי ביתרת שיקים למשמרת 
 • יתרת שיקים למשמרת
 • ירידה ביתרה לניצול מסגרת on call  
 • שינוי ריבית במסגרת  on call
 • שינוי ריבית בהלוואת  on call
 • הודעה מראש על סיום ערבות
 • יתרת ערבויות בחשבון
 • יתרת אובליגו בחשבון
 • הודעה מראש על פירעון אג"ח
 • עסקה הממתינה לחתימת הלקוח
 • ביצוע עסקה שסיימה סבב חתימות
 • ריכוז זיכויים שהצטברו בכרטיסי אשראי
מידע על החשבון השקלי והמט"ח
 • יתרת חשבון שקלי 
 • יתרת חשבון מט"ח 
 • יתרת פיקדונות ופר"י 
 • שערים יציגים דולר ואירו
מידע על אירועים בחשבון השקלי
 • תקבול בחשבון
 • הגעת פנקס שיקים לסניף
 • מסירת פנקס שיקים בסניף
 • הודעה מראש על תשלום הלוואה
 • הודעה מראש על פירעון הלוואה
 • אי ביצוע תשלום הלוואה
 • יתרה לניצול מסגרת אשראי  
 • זיכוי משכורת בחשבון 
 • יתרת חשבון שקלי מעל ומתחת לסכום שתקבע 
 • משיכת מזומן מבנקט או בסניף 
 • שיק יוצא מהחשבון וכל שיק שחזר בחשבון 
 • העברה כספית מהחשבון 
 • הודעה על פירעון פיקדון 
 • ריכוז חיובים בכרטיסי אשראי
מידע על אירועים בחשבון המט"ח
 • זיכוי מט"ח 
 • יתרת מט"ח מעל ומתחת לסכום שיוגדר
 • העברת מט"ח מהחשבון
 • יתרה לניצול מסגרת מט"ח
 • הודעה מראש על פירעון פיקדון מט"ח
 • הודעה מראש על פירעון פיקדון מובנה Structure
WPS1, render time:2834 mSec