UP CARD למטפלים - כרטיס נטען במקום מזומן

רוצים לעקוב ולנהל בנוחות ובקלות את ההוצאות של בן משפחה מטופל*?

 

הכירו את UP CARD, כרטיס מיוחד למבוגרים עם מטפלים, שניתן להטעין אותו בכסף ישירות מחשבון הבנק של המטופל, ולעקוב אחר כל שימוש בו באמצעות הודעות SMS המתקבלות לטלפון הנייד. כך תוכלו להיות בטוחים שאתם שולטים בהוצאות הכרטיס.

 

 

עלות השירות:

  • דמי הנפקה חד פעמיים – 10 ש"ח
  • עלות טעינה – 3.25 ש"ח

  

 לתשומך לבך:

  • מינימום לטעינת הכרטיס הינו 100 ש"ח.
  • היתרה הצבורה בכרטיס לא תעלה על סכום של 1,000 ש"ח.
  • הנפקת הכרטיס והטענתו כרוכים בתשלום עמלות.
  • בכפוף לתנאי השירות ולתנאי הבנק.

 

*צד ג' יוכל להטעין את הכרטיס ולקבל התראה על הוצאות שבוצעו בו בכפוף להיותו מיופה כח בחשבון.

WPS1, render time:2861 mSec