מהי אנרגיה סולארית?

מהי אנרגיה סולארית?בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור אנרגיה.

אחד מפתרונות אלה הוא אנרגיה סולארית, שמשמעותה אנרגיה המגיעה מהשמש. האנרגיה הסולארית כוללת טכנולוגיות שונות, אך מקובל להשתמש במונח בהקשר של מערכות לייצור ישיר של חשמל באמצעות אור השמש. זאת, על-ידי המרת אורן של קרני השמש לאנרגיה חשמלית, באמצעות מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות.


בישראל נעשות פעולות להגברת השימוש באנרגיה סולארית. מאז 2008 קיימות תקנות המאפשרות לתושבי ישראל לייצר חשמל "ירוק" באמצעות התקנת מערכות סולאריות. מערכות אלה ישמשו את בעלי הגגות לייצור חשמל לצריכה עצמית באסדרת "מונה נטו" למשך כ- 25 שנה. החיסכון שבייצור עצמי של החשמל עשוי להגיע לכלל תצרוכות החשמל הביתית (מותנה כמובן בשטח הגג ובתנאיו).

 

 

לפיתוח משק האנרגיה הסולארית בישראל יתרונות רבים, בשיפור איכות הסביבה וביצירת הזדמנויות כלכליות:

  • הטכנולוגיה לא מזהמת את הסביבה.

  • פוטנציאל ייצור אנרגיה הגדול פי 6 מצריכת האנרגיה בעולם.

  • התקנת מערכת אנרגיה סולארית הינה פעולה פשוטה יחסית הניתנת לביצוע על-ידי חשמלאי מוסמך באישור מהנדס.

  • ניתן להקים מערכת אנרגיה סולארית בכל מקום, ובכך לחסוך באיבודי חשמל ברשת ההולכה.

 

משמעותה של התקנה היא כי כיום בעלי בתים פרטיים ועסקים יכולים לנצל את הגגות הפנויים שברשותם ליצירת חיסכון משמעותי, תוך תרומה לסביבה נקייה יותר.

 

הידעת?

  • יש בעולם מעל 300 ג'יגה וואט של מערכות סולאריות מותקנות.

  • נכון לתחילת 2018 הותקנו מעל 1000 מגה וואט מערכות סולאריות המהוות כ- 3% מכלל כושר ייצור החשמל בישראל.

  • היעד בהתאם להחלטת הממשלה הוא להגיע ל- 10% עד שנת 2020.

  • עד כה הותקנו בישראל מעל 6000 מערכות ביתיות.

 

WPS1, render time:1911 mSec