העברות מט''ח לחו''ל

העברות כספיות לחשבונות בחו"ל באמצעות פועלים באינטרנט

בפועלים באינטרנט תוכל להעביר כספים מחשבונך לחשבונות בחו"ל ובארץ, בלי תורים, בקלות ובנוחות.
  • באפשרותך לבחור את אופן ביצוע ההעברה: העברה בין חשבונות (תשלום ב-SWIFT) או בהמחאה בנקאית על שם המוטב, שתשלח על ידי הבנק לחו"ל או תימסר לך בסניפך.
  • כל ההעברות באמצעות פועלים באינטרנט מבוצעות במהלך יום עסקים במט"ח. המחאות במט"ח יגיעו לסניפך ביום העסקים שלמחרת.

  • ניתן להזרים מראש פרטים להעברה לביצוע במועד עתידי (עד 8 ימי עסקים קדימה).

  • פרטי ההעברה נשמרים, לצורך שימוש חוזר.

 

 חשוב לדעת:

  • לצורך ביצוע העברת מט"ח לבנק בחו"ל, עליך להיות בעל יתרה מתאימה בחשבון המט"ח. אם אין ברשותך יתרה מספקת, תוכל להמיר שקלים למט"ח, ואז לבצע את ההעברה המבוקשת.
  • בהעברות בין חשבונות (תשלום ב-SWIFT) לחשבונות ברוב מדינות אירופה, יש לרשום את מספר ה-IBAN של חשבון המוטב. את מספר ה-IBAN יש לקבל מהמוטב בחו"ל.
  • העברות מט"ח לחו"ל מותנות באישור הסניף.
  • העברות מסוימות חייבות בניכוי מס הכנסה במקור ו/או בתשלום מע"מ.

 
אזור לניהול מוטבים במט"ח ובסח"ח

"פועלים באינטרנט" מאפשר לך לצפות ולנהל את רשימת כל המוטבים במט"ח ובסח"ח הקיימים

בחשבון - בקלות, בנוחות ובממשק אחד:

  • איתור, הוספה ומחיקת מוטבים מתוך רשימה
  • עריכת מוטבים קיימים והוספת חשבון למוטב קיים

 

טופס הוראה להעברת מט"ח

אינך מצורף לפועלים באינטרנט? באפשרותך למלא טופס מקוון באתר ולציין את פרטי הוראתך להעברת מט"ח (סכום ומטבע ההעברה פרטי המוטב ועוד), להדפיסו ולהעבירו לסניפך לצורך ביצוע ההעברה.

למילוי טופס הוראה להעברת מט"ח

 


לשימושך, סרטון הדרכה על ביצוע העברות באתר:

 

העברות מט''ח לחו''ל
טיפ!

מספר זה"ב

באפשרותך להפיק מספר זה"ב - IBAN בפועלים באינטרנט
WPS1, render time:1208 mSec