שיחת ייעוץ אישית ומקצועית

מקצוענות ללא פשרות בשבילך

בנק הפועלים מעמיד לרשותך מערך ייעוץ פיננסי איכותי ומקצועי, המורכב מכוח אדם מנוסה וממערכות תומכות החלטה ייחודיות, אשר פותחו בידי מומחי שוק ההון. היועצים המקצועיים שלנו עוקבים מקרוב ובאופן שוטף אחר המגמות בשוק ההון.

 

שיחת ייעוץ אישית

היועץ יבחן יחד איתך את הצרכים הפיננסיים שלך, יגדיר את רמת הסיכון המתאימה לך וימליץ על מוצרי השקעה בהתאם.
יועץ ההשקעות, בליווי מערכות הייעוץ, יוביל אותך לאורך כל שיחת הייעוץ באופן מקצועי, עד לקבלת החלטה על הרכב תיק השקעות המתאים לך ביותר.  

 

תהליך הייעוץ

תהליך הייעוץ הפיננסי מורכב מהשלבים הבאים:

  • בחינת מידע רלוונטי על כל חשבונותיך.

  • בחינת צורכי ההשקעות שלך.

  • מתן המלצה להרכב תיק השקעות המתאים לך, ברמת אפיקי השקעה.

  • מתן המלצה למוצרים מתאימים לתיק ההשקעות שלך. 

  • העברת הוראות ישירות למערכת המסחר. 

  • בסיום התהליך תקבל תדפיס מקצועי המתעד את כל שלבי השיחה וההמלצות שנתקבלו.

 

Advisor שלי
שירות מתקדם, הכולל ממשק קשר ישיר עם יועץ ההשקעות וכלים תומכי החלטה חדשניים לניתוח המידע על תיק ההשקעות, הכולל:

  • קשר ישיר עם יועץ ההשקעות בסניף: תוכל לקבל הודעות אישיות מהיועץ ישירות באתר, לצפות בסיכום שיחת הייעוץ, ללמוד על פרופיל הסיכון שלך ולתאם פגישת ייעוץ במועד המתאים לך. 

  • יומן אירועים פיננסי אישי: כל האירועים - כגון תשלומי דיבידנד וריבית, פירעונות של מק"מ, פיקדונות בנקאיים ותוכניות חיסכון - הצפויים בחודש הקרוב. מידע זה מאפשר לך להיערך להשפעת האירועים הצפויים.

  • חדשות בורסאיות והודעות המתייחסות לניירות הערך בתיקך. 

  • תצוגת תיק אישי הכוללת את כל הנכסים בתיק.

שיחת ייעוץ אישית ומקצועית
כך נראה התיק שלך
WPS2, render time:1783 mSec