פועלים באינטרנט - הטבות ויתרונות

Hatavotעם 'פועלים באינטרנט' נהנים ממגוון הטבות בנקאיות ויתרונות.

לנוחותך פירוט הטבות לפעילות בערוצים ישירים ללקוח יחיד/עסק קטן הניתנות לביצוע באתר.

 

הרשימה כוללת את מחירן בחלוקה למחיר בערוץ ישיר ומחיר לפעולה על-ידי פקיד.

 

למידע על עמלות ברוקר

WPS2, render time:410 mSec