אחריות וכללי גלישה בטוחה

לגלוש לחשבון בביטחון

אחריות

 

פועלים באינטרנט ובסלולר באחריות

וזאת לתעודה כי בנק הפועלים מעניק לך אחריות למקרה שבו צד שלישי שאינו רשאי לפעול בחשבונך, הוציא מחשבונך כספים דרך האינטרנט או הסלולר, ללא ידיעתך, הסכמתך, הרשאתך או שיתופך, האחריות תחול רק בתנאי שפרטי ההזדהות שלך לכניסה לאתר הבנק ולאפליקציות לא הוצגו בכתב או בתמונה, או בכל דרך אחרת המאפשרת לצד שלישי שאינו רשאי לפעול בחשבונך לצפות בהם.

במסגרת אחריות זו הבנק מתחייב לזכות את חשבונך בסכום זהה לכספים שנמשכו ממנו כאמור, ובלבד שמסרת לבנק הודעה על האירוע בתוך 28 ימים ממועד התרחשותו וחתמת על טופס פרטי האירוע, כפי שנדרש על ידי הבנק.

ההחזר יתבצע בתוך 28 יום מיום ביצוע המשיכה הלא מאושרת, אך לא פחות מחמישה ימי עסקים ממועד חתימתך על טופס פרטי האירוע.

לצורך הדיוח והחזרת הכספים, כל שעליך לעשות הוא להודיע לבנק על האירוע מיד עם היוודע לך אודותיו, ולסייע לבנק לאתר את מבצע הפעולה ולהגיע לחקר האמת בכל דרך שתידרש, כולל פנייה לרשויות המוסמכות.

בנק הפועלים ממשיך לשפר את השירות הניתן ב"פועלים באינטרנט" ובאפליקציות, כדי לאפשר לך פעילות נוחה ובטוחה בחשבונך באמצעות האינטרנט והסלולר.

בברכה,
בנק הפועלים.

 

WPS2, render time:239 mSec