דבר ההנהלה

דבר ההנהלהאנו גאים להגיש לכם את דוח האחריות התאגידית השנתי של בנק הפועלים לשנת 2016. זהו דוח האחריות התאגידית העשירי שמפרסם הבנק, עדות למחויבות המתמשכת של הבנק לתחום ולמחזיקי העניין השונים שלו: לבעלי המניות; ללקוחות; לעובדים ולספקים ברחבי הארץ; ולקהילה והחברה  הישראלית, שבה הבנק פועל. זאת כחלק ממימוש חזון הבנק ומובילתו בתחום הקיימות והאחריות החברתית בישראל.

 

בשנת 2016 החל הבנק ביישום מתווה התוכנית האסטרטגית לשנים 2018-2016 אשר כותרתה "אישי, אנושי, טכנולוגי" והיא ממקדת את הבנק במספר תחומים עיקריים: ביצירת תשתית אופטימלית וגמישה בנושאים כגון ניהול הון, פיתוח הון אנושי ובניית תשתית טכנולוגית וחדשנית כפלטפורמה לשירותים המתקדמים ללקוחות הקמעונאיים והעסקיים; חדשנות במוצרים ושירותים פיננסיים; פיתוח ממוקד של הפעילות הבינלאומית; והמשך המצוינות התפעולית כדרך חיים. אנחנו מבינים שבמסגרת ערוצי פעילות אלה, המקדמים את הקיימות העסקית והמצוינות של הבנק, חלה עלינו החובה, מנהלים ועובדים, לקדם גם את תחום האחריות התאגידית כחלק אינטגרלי מהפעילות. כחלק ממחויבות זו, הקים הבנק בשנה האחרונה את חטיבת מחזיקי העניין על מנת לנהל דיאלוג עימם ותוך מטרה ליצור ערך משותף.

 

בשנת 2016 המשכנו לשרת את קהל הלקוחות הגדול שלנו דרך הסניפים ובערוצים הטכנולוגים השונים. שנה זו התאפיינה במיקוד ובהתאמה אישית של השירותים והמוצרים ללקוחות השונים על-פי צרכיהם הפיננסיים המיוחדים והמגוונים של כל אוכלוסייה ואוכלוסייה. השנה האחרונה עמדה בסימן קפיצת מדרגה בהצעת הערך הדיגיטלית ללקוח, יחד עם חיזוק הקשר האישי והאנושי. נושא החדשנות משתלב בתרבות הבנק ומטרתו להציע שירותים לציבור באופן אישי, אנושי וטכנולוגי. בשנה החולפת הוקמה בבנק חטיבת החדשנות במטרה ליזום ולמנף פתרונות חדשניים ומנועי צמיחה חדשים, דיגיטליים וטכנולוגיים, וכדי להגביר את קצב השינוי וההוצאה לפועל של יוזמות.

 

כערך מוביל בחזון הבנק, המשכנו ביתר שאת גם בשנת 2016, בקידום החירות הפיננסית עבור לקוחותינו והציבור הרחב. תפקידנו כבנק הוא להיות המלווה הפיננסי של הלקוח ולסייע לו באמצעות שירותים, מוצרים וכלים התומכים בשינוי התנהגותי לקידום התנהלות פיננסית נכונה. במסגרת זאת, המשכנו לקדם כלים שיסייעו לניהול פיננסי נבון בקרב משקי הבית ומגזרים ואוכלוסיות ייעודיות, כמו אוכלוסיית הוותיקים החדשים (אנשים שנמצאים לקראת גיל פרישה או אחריו), קהלי יעד צעירים וגם באמצעות יוזמות שונות במרחב הציבורי. כך, למשל, הבנק לקח הבנק חלק פעיל במיזם 'שבוע מודעות פיננסית' – במסגרתו הוצע ללקוחות הבנקים ולציבור בישראל להשתתף בסדרת כנסים בסניפי הבנקים השונים, במטרה להביא להגברת המודעות להתנהלות פיננסית מושכלת וניהול נכון של הפעילות הבנקאית.

 

הבנק המשיך גם בשנת 2016 את הפעילות האסטרטגית במגזר העסקים הקטנים מתוך הבנה שמגזר זה הינו אחד מעמודי התווך של המשק הישראלי ומהגורמים לצמיחתו. המחויבות העמוקה והפעילות המתמשכת באה לידי ביטוי בחיזוק הצעת הערך, בניית מוצרים חדשניים, וליווי מתמיד במימון ויעוץ לפלח לקוחות זה. הבנק ממשיך להיות גורם מוביל במתן אשראי למגזר זה, לצד השירות המותאם עבור העסקים הקטנים וגם בסיוע בהתמודדות עם האתגרים הייחודים שעומדים בפניהם.

 

הבנק ממשיך בפעילותו לטובת צמיחה במגזר הערבי. לפיתוח הכלכלי של מגזר זה ישנן השלכות חברתיות נלוות, שמשפיעות לטובה על המשק ועל החברה. תנופת הבנק בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל שינתה את תנאי התחרות בסקטור זה והביאה לידי ביטוי את העוצמה והמקצועיות של בנק הפועלים. הבנק הכפיל את מספר הסניפים בישובים הערבים בשנים האחרונות ובמהלך השנה האחרונה נפתחו שני סניפים חדשים בישובים ערבים. כחלק מחיזוק הקשר עם החברה הערבית בישראל, אנו מקדמים יוזמות שונות עבור ציבור זה גם במישור הקהילתי.

 

בשנת 2016 הוסיף הבנק להוביל את מימון המשק הישראלי גם בתקופה מורכבת ומאתגרת לחלק מלקוחותינו ובתוך כך גם את שוק מימון פרויקטים המקדמים קיימות סביבתית. הבנק המשיך, בדומה לשנים האחרונות, להיות הגורם המממן המוביל בישראל במימון פעילות ותשתית בתחומים כגון: ייצור אנרגיות ממקורות מתחדשים, אתרים לייצור חשמל המופק מגז טבעי, מתקנים לטיפול נאות בפסולת, בנייה ירוקה ועוד. כך אנו מסייעים ליצירת תשתית סביבתית ידידותית ו"נקייה" יותר עבור ישראל של המחר.

 

הבנק המשיך לקדם ולפתח את איכות המשאב הגדול והחשוב ביותר בבנק , העובדים והמנהלים, תוך שמירה על מערכת יחסי העבודה, המהווה מזה שנים נכס אסטרטגי לבנק. ארגון העובדים הוא שותף מלא בהובלת הבנק להישגים המרשימים ומהווה דוגמא לתעשייה כולה. גם בשדרת הניהול של הבנק, הכוללת שיעור נשים שעומד על למעלה מ- 50% מהמנהלים, משתקף נתון שאינו מה בכך במשק הישראלי ומעיד על הייחודיות של סביבת העבודה בבנק. לצד זאת, כחלק מפיתוח המשאב האנושי, המשיך הבנק, גם השנה, בהכשרת העובדים והמנהלים באמצעות שעות לימוד בקמפוס פועלים, בהכשרות on-line ובהעצמה דיגיטלית בסניפים.

 

גם בשנת 2016 הוביל הבנק את המערכת הבנקאית כולה בפעילותו למען הקהילה. הבנק התמקד בפרויקטים בתחום החינוך, תוך מתן דגש מיוחד על חינוך להתנהלות כלכלית נבונה, כמפתח לקידום החירות הפיננסית. בנוסף, אלפים מעובדי הבנק יצאו גם השנה לפעול בהתנדבות במסגרת ארגונים חברתיים בקהילות השונות בכל רחבי הארץ ולאורך השנה.

 

אחרי עשור של פעילות בתחום האחריות התאגידית, אנו זוכים בהכרה גם מגופים ומדירוגים מקומיים ובינלאומיים וגאים להיות בשורה אחת עם בנקים מובילים בעולם בתחום. כחלק ממחויבות זאת, הבנק ממשיך להיות מחויב לעשרת עקרונות יוזמת האו"ם (UNGC), המקדמת התפתחות כלכלית באופן מועיל לקהילה ולדורות הבאים. זהו ציון דרך, אך בתוך האתגרים שלפתחנו, נפעל גם בשנים הבאות לעשייה משמעותית בתחום זה.


 

     עודד ערן                       אריק פינטו
יו"ר הדירקטוריון                   מנכ"ל

עודד ערן         אריק פינטו               


 

WPS1, render time:1990 mSec