חברה וקהילה

מעורבות כספית, תרומות וחסויותמדיניות תרומות וחסויות

 

הסיוע לגופים הרבים הנתמכים על ידי הבנק, מתבצע באמצעות פורום "פועלים בקהילה" בלבד (אין תרומות של יחידות אחרות בבנק). הפורום, שמורכב מהמנהלים הבכירים של הבנק, מנהל את כלל כספי הסיוע, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במדיניות של עמותת "פועלים בקהילה" (ע"ר). כמו בשנים קודמות, גם בשנת 2016 סייעה העמותה במספר גדול של תחומים, ביניהם חינוך בכלל וחינוך פיננסי בפרט, תרבות ואמנות, רווחה ובריאות ובתחומים חברתיים נוספים. הבנק אינו תורם כסף או שווה כסף למפלגות, לפוליטיקאים או למוסדות פוליטיים. ההשקעה בקהילה של בנק הפועלים עמדה בשנת 2016 על 44  מיליון ש"ח.

תרומות

 

 

WPS2, render time:2319 mSec