חברה וקהילה

הרחבת מעגלי ההשפעהמנגנוני שיתוף ודיאלוג

 

במסגרת הפעילות לקידום ערכי הקיימות והאחריות החברתית, פועל הבנק להרחבת מעגלי ההשפעה שלו, אל החברה והזירה הציבורית בישראל. זאת באמצעות הטמעת ערכים חברתיים וסביבתיים במעגלים הולכים ומתרחבים. הבנק פועל על פי שני עקרונות מרכזיים: דיאלוג ויצירת ערך משותף. הבנק מנהל דיאלוג עם מחזיקי עניין להבנת צרכיהם של מחזיקי העניין השונים, למתן מענה מדויק ומותאם ולטיוב הפעילות, על מנת להשפיע על אוכלוסיות מגוונות בחברה הישראלית ולהירתם לטובת הכלל. על בסיס דיאלוג זה, הבנק יוזם מגוון תוכניות ופרויקטים תוך יוזמה ושיתוף פעולה בין מגזרי, על מנת לקדם תחומים שונים בחברה בישראל וליצור ערך משותף - ערך לבנק ולמחזיקי העניין השונים בהיבטים חברתיים, סביבתיים וכלכליים.

 

רועי שטיינהורן, אמנות מבית 2010

אבי לייזרוביץ, אמנות מבית 2012

WPS1, render time:1573 mSec