חברה וקהילה

משפיעים כלכלית על המדינה והחברה בישראלהשפעה על החברה והקהילה 

 

בנק הפועלים, כבנק הגדול בישראל, הינו גוף כלכלי בעל עוצמה ניכרת וככזה הוא משפיע על הכלכלה והחברה בישראל. בפרק  זה של הדוח נסקור את ההשפעות הכלכליות הרחבות של בנק הפועלים, נתאר את הערך המוסף שלו, ואת פעילותו הענפה לקידום החברה והקהילה בישראל. השפעותיו הכלכליות של הבנק אינן מתמצות רק בערך הכלכלי הישיר אשר מיועד בעיקר לבעלי מניות ולמשקיעים, אלא באות לידי ביטוי גם באמצעות תשלום מיסים, רכש מקומי והעסקת עובדים. מעבר לפעילות העסקית השוטפת, הבנק רואה עצמו חלק אינטגראלי מהקהילה. בהתאם לכך, לבנק מחויבות לקידום והעצמת הקהילה. תפישה זו מקבלת ביטוי מעשי באמצעות השקעה בקהילה בכמה היבטים:

  • פעילות חברתית מגוונת במרחב הציבורי המבוססת על דיאלוג ועל שיתופי פעולה רבים עם גופים מכל המגזרים;
  • התנדבות מתמשכת של עובדי הבנק; 
  • תרומות וחסויות.

באמצעות כל אלה, הבנק מרחיב את מעגלי ההשפעה שלו ומקדם ערכים חברתיים וסביבתיים בחברה ובקהילה. סך הערך הכלכלי שחזר למחזיקי העניין השונים של הבנק עמד על 12 מיליארד ש"ח.

 

מוטי פרוינד, אמנות מבית 2010

WPS1, render time:2241 mSec