חברה וקהילה

מעורבים בקהילהפועלים בקהילה

 

כחלק מהחזון, מהאסטרטגיה ומהערכים של קבוצת בנק הפועלים, הבנק רואה עצמו מחויב למעורבות פעילה ומובילה בחברה ובקהילה לצד המנהיגות העסקית והיוזמה בתחום הכלכלי. בנק הפועלים מממש את מעורבותו הקהילתית באמצעות פרויקטים ארציים, לרבות בפריפריה הגיאוגרפית, הכלכלית והחברתית, תוך הסתייעות בגורמי מפתח המומחים בזיהוי צורכי הקהילה.


על-פי תפישה זו, גוף הפועל בתוך הקהילה ושואב ממנה את עובדיו ואת לקוחותיו, מצופה להוביל ולתרום לקידום ולשיפור התנאים של בני הקהילה ובמיוחד של החלשים שבהם. ברוחה של פילוסופיה עסקית זו, הבנק מקיים פעילות קהילתית מגוונת ורחבת-היקף, המוצאת ביטוי במעורבות חברתית, בתרומות כספיות ובפעילות התנדבותית ענפה, שבה משתתפים חברי ההנהלה והעובדים גם יחד. פעילות זו היא יסוד חשוב בגאוות היחידה של העובדים. כאמור, הפעילויות למען הקהילה מרוכזות במסגרת "פועלים בקהילה".

 

הבנק מקיים שותפויות אסטרטגיות עם גורמים קהילתיים מובילים שונים. ביניהם ניתן למנות את: רשת אורט, עמותת תובנות בחינוך, להקת בת-שבע, התזמורת הפילהרמונית, הוועד למלחמה באיידס ועוד. כמו כן משתף הבנק פעולה עם עמותות רבות במסגרת פרויקטים ייחודיים לתחומיהן. הבולטות שבהן הן: המכללה לצמיחה כלכלית, חיים, אתגרים, פעמונים, לתת, בית איזי שפירא, עלם, בטרם, המועצה לישראל יפה ובעצמי.

 

מחוייבות לקהילה

פועלים בקהילה

WPS2, render time:1707 mSec