חטיבת הקשר עם מחזיקי עניין

חטיבת הקשר עם מחזיקי ענייןחטיבת הקשר עם מחזיקי עניין הוקמה במטרה להוביל תפישה עסקית מתקדמת המבוססת על יצירת ערך משותף (ערך כלכלי – חברתי – סביבתי)  לבנק ולמחזיקי העניין שלו וזאת על מנת לבנות הצלחה עסקית בת-קיימא שמושתת על ערכים חברתיים, אנושיים וסביבתיים. כוכב הצפון של החטיבה הוא: יוצרים ערך משותף – משפיעים לטובה! בדגש על עשייה שתייצר אימפקט משמעותי על הסביבה והחברה כולה מתוך מטרה להשפיע לטובה. החטיבה הוקמה בתחילת שנת 2016. בכך מצטרף הבנק לארגונים מובילים בעולם המאמצים מודלים עסקיים מתקדמים בהם ההסתכלות והמדידה היא רב-מימדית ומעבר למדידת שורת הרווח מצטרפים מדדים נוספים המבטאים את ההשפעה של הארגון על כלל מחזיקי העניין.

במהלך שנת 2016 גיבשה חטיבת מחזיקי עניין את חזונה, הערכים על פיהם תפעל וכן מפת דרכים חטיבתית ותוכניות אסטרטגיות המשקפות את החזון והמיקודים של החטיבה. חזון החטיבה הוא: "מנהלים דיאלוג, יוצרים ערך-משותף עם מחזיקי העניין שלנו ומובילים בנקאות בת קיימא, המשפיעה לטובה על החברה והקהילה בה אנחנו פועלים". החטיבה פועלת בשני מימדים:

  • מסייעת לבנק לשקלל את ההשפעה של המהלכים השונים על כלל מחזיקי העניין;
  • מובילה ויוזמת מהלכים ופעולות של ערך משותף לטובת כלל מחזיקי העניין. 

 

במסגרת החטיבה פועלות היחידות "פועלים בקהילה", "פועלים בהתנדבות" וקמפוס העובדים. לטובת קידום יישום תפישת העולם הוקמו גם יחידות חדשות :

  • מרכז ערך משותף - שהוקם במטרה לייצר אימפקט משמעותי ובר קיימא באמצעות יוזמות המייצרות ערך משותף לבנק ולמחזיקי העניין השונים. ערך משותף הינה תפיסה עסקית מתקדמת, בנפרד המשלבת יצירת ערך עסקי עם יצירת ערך חברתי תוך שימוש ביכולות הליבה של הארגון.

 

בעולם הבנקאות ערך משותף מתמקד בשלושה תחומים מרכזיים:
חירות  פיננסית
– תוך מיקוד באדם ומשפחתו;
צמיחה לוקאלית – תוך מיקוד בעסקים קטנים וקהילות מקומיות;
סוגיות גלובאליות – תוך מיקוד בחברה, סביבה וקיימות.

WPS2, render time:1369 mSec