לקוחות

מפתחים מוצרים ושירותיםעונים על צורכי הלקוחות

 

בנק הפועלים חותר לפתח שירותים ומוצרים בנקאיים מתוך גישה של יצירת ערך משותף - Shared Value, המאפשר ליצור ערך עבור לקוחותיו ויתר מחזיקי העניין, כגון: הקהילה, גורמים שונים במשק, הסביבה ועוד. זאת, בד בבד עם יצירת ערך כלכלי עבור הבנק.

 

בנק הפועלים מודע לכך שצורכי הלקוח ושאיפותיו משתנים בשלבים השונים בחייו. לאור זאת, הבנק דואג להעמיד לרשות הלקוח את כל המידע והשירותים הפיננסיים שיעזרו לו להשכיל, לתכנן ולהוציא לפועל את מהלכיו הפיננסיים הן בטווח הרחוק והן בטווח המיידי. ראיית הלקוח נגזרת מתפישה של קיימות (Sustainability) ולכן מדובר במערכת יחסים שמטרתה ראייה כוללת של צורכי הלקוח ומשפחתו לאורך זמן.

 

נוסף על האמור, התמורות המתחוללות בסביבה העסקית והחברתית - התמורות הטכנולוגיות המואצות וביקושי הלקוחות שמשתנים בצורה דינמית,מעבר לכלכלה מופחתת פחמן, מחסור במשאבים, שימור מים וקרקעות, תופעת ההתחממות הגלובלית והצורך בשילוב וקידום מגזרים בחברה - טומנות בחובם הזדמנויות עסקיות לבנק. כתוצאה מאסטרטגיית הקיימות מתפתח שינוי גם בערכים ובצרכים של הלקוחות. תפקיד הבנק הוא לתת מענה לכך בצד הפיננסי ולקדם ביקושים מתעוררים בתחום הקיימות. זאת, באמצעות הצעת פתרונות מימון, פיקדונות ומוצרי השקעה שונים, המעודדים צריכה בת קיימא והשקעה המתחשבת באיכות הסביבה ובסוגיות חברתיות ובאיכות הסביבה.

הדמיה של מכונת הפקדה עצמית

WPS1, render time:830 mSec